Keravalaiset kaupunginvaltuutetut
Säde Evilä (vihr.), Lahja Havansi (ps), Anja Hänninen (kok.), Kirsi Kanerva-Poranen (vihr.) ja Päivi Wilen (sdp) kirjoittavat omaishoidon tuen kehittämisestä:

Keravan sosiaali-ja terveyslautakunta on perustanut työryhmän,  jonka tehtävänä on pohtia omaishoidontuen kehittämistä Keravalla. Me allekirjoittaneet olemme olleet huolissamme Keravan omaishoidettavien  ja omaishoitajien tilanteesta jo pidemmän ajan. Kiitos, että huoleemme on tartuttu!

Kunnat pitävät kirjaa  siitä, kuinka moni kuntalainen saa omaishoidon tukea. Keravalla tämä ns.  peittävyysaste on ollut pienempi kuin lähikunnissamme. Peittävyysaste  ei kerro tilanteesta koko totuutta,  mutta se on yksi seurattava kriteeri. Merkittävää on se millä perusteilla omaishoidon tukea maksetaan ja millaisia kriteereitä on maksuluokasta toiseen siirryttäessä.

Monissa kunnissa yhtenä kriteerinä on ns.  Rava-indeksi, näin myös meillä. Ravan heikkous on se, että se mittaa lähinnä fyysistä suoriutumista. Vantaalla esimerkiksi on käytössä Rai-indeksi. Se  ottaa mittarina huomioon myös kognitiivisen suoriutumisen. Muistisairauksien lisääntyessä kognitiivisten taitojen heikentyminen tulisi huomioida tukea jaettaessa muutoinkin kuin muistitestien  ja kotikäynnin tulosten perusteella.

Omaishoidon tukipäätökset tehdään toistaiseksi kuntakohtaisesti. Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin sisältyy omais -ja perhehoitajien palveluiden yhdenvertaistaminen ja omais- ja perhehoitajien hyvinvoinnin lisääminen. Kuntatasolle tavoitteiden juurruttaminen on asetettu vasta vuodelle 2017. Ennen kuin valtakunnalliset suositukset muuttuvat tasavertaisemmaksi, meillä on omassa kunnassa vielä paljon tehtävää.

Toivoisimme päätösten siirtyvän Kelalle, jotta kriteeristö olisi koko maassa tasavertainen. Yhdenvertaisuus ei koske esimerkiksi omaishoidontuen korvausta, kunnilla on näissä eroja.

Olemme kiitollisia, että huoleemme on tartuttu ja pieni parannuksia on jo tehty kohentamaan omaishoitajien -ja hoidettavien tilannetta. Lisäksi on perustettu asiaa tutkiva  työryhmä. Nyt toivomme työryhmältä asiaan paneutumista ja omaishoitajien ja hoidettavien toiveiden ja tarpeiden herkällä korvalla kuulemista.