Veikko T. ValkonenKerava ei halua lisätä pakolaiskiintiön määrää

Vihreiden mielestä se on velvollisuutemme

Kaupunginvaltuuston keskustelu 11.4.16 kokouksessaan pakolaiskiintiön määrästä oli rönsyilevä ja sekava. Asiat olivat monella pahasti sekaisin. ELY-keskus oli laskenut kuntien asukaslukuun suhteutetut määrät, kuinka monta oleskeluluvan saanutta pakolaista pitäisi kunkin kunnan ottaa. Siinä Keravan luku on tänä vuonna 84 henkeä. Viime joulukuussa kaupunki oli päättänyt ohjelmasta, jossa Keravalle on tänä vuonna tulossa 25 oleskeluluvan saanutta.

Esityksen mukaisesti valtuusto ei ollut valmis nostamaan jo päätettyä lukumäärää. Vihreä valtuustoryhmä näki asian toisin. Se teki yhdessä demareiden ja vasemmistoliiton ryhmien kanssa ponnen: ”Myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tulee hakeutumaan Keravalle riippumatta kaupungin omasta toiminnasta, joten kaupungin tulee varautua etupainotteisesti kasvavaan tulijamäärään.”

Tässä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Veikko T. Valkosen pitämä ryhmäpuheenvuoro, jossa arvostellaan kaupungin asennetta ja vallitsevaa kielteistä ilmapiiriä.

Kuten hyvin tiedämme, Keravalle on tulossa 3 viikon päästä 24 turvapaikanhakijaa. Heidän tuloaan on kaupunki valmistellut huolella, mutta pienin resurssein. Hieman ihmettelen, miksei tämän asian käsittelyteksteissä sanallakaan tuoda esiin, kuinka keskeisessä ja mittavassa roolissa valmistelussa on ollut ja on edelleen suuri vapaaehtoisten joukko. Pelkästään nyt tulevien turvapaikanhakijoiden avustamiseen Punaisen Ristin Keravan osastossa on keskittynyt 30 vapaaehtoisen ryhmä, josta löytyy myös eri kielten osaamista. Motivoituneita vapaaehtoisia ilmoittautuu viikoittain lisää.

Jokaiselle tänne tulevalle perheelle on jo nimetty omat vastuuhenkilönsä. He ovat saaneet koulutusta ja kalustavat ja varustavat parhaillaan muuttavien perheiden asuntoja. Tätä työtä tehdään suunnitelmallisesti hyvässä yhteistyössä kaupungin ihmisten kanssa. Vapaaehtoisten panos on jo tähän mennessä ollut satoja, ellei tuhansia työtunteja. Vapaaehtoisiksi voidaan lukea myös ne lukemattomat yksityishenkilöt ja perheet, jotka ovat lahjoittaneet kalusteita, astioita, liinavaatteita ja vaatteita tulijoiden tarpeisiin.

Kun perheet ovat saapuneet, vapaaehtoisten toiminnan painopiste siirtyy kotoutumistyön seuraavaan vaiheeseen eli uusien asukkaiden totutteluun ja ohjaamiseen uudessa asuinympäristössä.

Keravalla on tässä asiassa iloinen ja innostunut tekemisen meininki!

Olisin todella toivonut, että tämä näkyisi jollain tavalla myös kaupungin ns. virallisessa argumentoinnissa.

Valtuutettujenkin on hyvä muistaa, että valtuuston joulukuinen maahanmuuttopäätös valmisteltiin ja tehtiin silloisessa tilanteessa. Nyt valtakunnan tilanne on täysin toinen. Sen ainakin me valtakunnan oppositiopuolueiden paikalliset voimat olemme hyvin oivaltaneet.

Itse päätökseen:

Jotenkin kaikesta valmistelusta heijastuu ontuva selittämisen maku. Kuten: Keravalla ei ole resurssivarausta lisävelvoitteiden täyttämiseen. Millähän valtiolla tai kunnalla moinen mahtaa tämmöisessä asiassa olla? Kuvitellaanko täällä, että voidaksemme varautua mahdollisten pakolaisten pitäisi ilmoittaa Keravan kaupungille jo hyvissä ajoin, siis budjettiprosessimme alkuvaiheessa, että varatkaa meille taivasosuus sieltä ihanasta kaupungistanne, kun näyttää lähtö olevan lähellä?

Toisin kuin vastauksessa sanotaan kaupungin vuokrataloyhtiöllä on nytkin vapaana isoja asuntoja.

Hyvin mielellämme röyhistelemme, kuinka hyvää tulosta Keravan kaupunki tekee. Kiistatta kuulumme maamme taloudellisesti vahvojen kuntien joukkoon. Jollei meillä ole varaa muutamaan kymmeneen lisäpaikkaan, miten sitten huonommassa taloudellisessa jamassa olevilla on.

Kuten kokouspapereista ilmenee, KUUMA-johtokunta suosittelee, että KUUMA-kunnat noudattavat ELY-keskuksen esittämiä määriä oleskeluluvan saaneiden sijoittamisesta KUUMA-kuntiin. Tiedän, ettei se sido, mutta kielii kuitenkin hengestä.

Vihreä valtuustoryhmä on hyvin surullinen vallitsevasta ilmapiiristä, jossa tämän kokoluokan, ihmisyyteen ja ihmisoikeuksien perusteisiin liittyviä asioita joudutaan hoitamaan ponsilausunnoin. Tässä tilanteessa meillä olisi ollut halua jatkaa neuvotteluja tavoitteena Keravan kiintiön hallittu nostaminen. Saimme juuri tietää, että sekä Järvenpää että Sipoo ovat tehneet myönteisen päätöksen omista osuuksistaan.

Suomi nousi aikanaan talkootyön voimalla. Tässä asiassa sama ajattelu olisi paras tapa, eli valtion kantama vastuu jaettaisiin talkoohengessä jokaiselle kunnalle. Silloin se rasittaisi kaikkia pikkasen, muttei liikaa. Nekin rasitukset alkaisivat realisoitua vasta monen vuoden päästä, jos ollenkaan. Vapaaehtoisessa menettelyssä meillä olisi enemmän neuvotteluvaraa kuin pelättävissä olevassa seuraavassa vaiheessa. Silloin päämajasta voi tulla käsky, josta ei voi valittaa!

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä yhtyy demareiden ja vasemmistoliiton yhteiseen ponteen.