Säde EviläValtuuston kokouksen 16.5.2016 raportin laati Säde Evilä.

Ennen valtuuston kokousta oli esittelyjä.
Ensimmäisenä Kasvatus -ja opetusvirasto esitteli kaksi hanketta, Osaava ope- ja TASKU- hankkeet. Osaava ope on hanke opettajien täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi. Kerava on saanut lähemmäs 200.000€ hankkeen toteuttamiseen vuosina 2012-2016. Opetusta on annettu mm. taideopetuksessa. Esi-ja perusopetuksen sekä keravalaisten taideoppilaitosten opettajat ovat oppineet toisiltaan työparityöskentelyn avulla ja näin rikastuttaneet opetusta esi-ja perusopetuksessa.
Seuraava esiteltävä hanke oli TASKU, koulutuksellinen tasa-arvon hanke. Painopistealuina ovat olleet maahanmuuttajien tukeminen, tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo, koulupudokkaiden tukeminen ja koulun ja kodin välinen yhteistyö. Kerava on saanut kolmen vuoden aikana 1.120.000€.

Hoivakoti Vomman toiminnan aloittamista esiteltiin. Vommaan on saatu lahjoituksena piano, huonekasveja ja tauluja. Näin ympäristöä on saatu kodinomaisemmaksi.

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja vuotta juhlistamaan on Keravalle suunniteltu erilaisia tapahtumia pitkin vuotta. Tapahtumissa huomioidaan yhteisöllisyys ja nuoria pyritään saamaan mukaan toiminnan toteuttamiseen.

Samassa yhteydessä Vaparin toimialajohtaja kertoi Kerava 100 vuotta- historiatoimikunnan suunnitelmista. Vihreistä toimikunnassa on mukana Veikko T. Valkonen. Juhlavuoden 2024 kunniaksi keravalaisilta tullaan keräämään muistikuvia sadan vuoden ajalta. Keravan nykyinen keskusta on valokuvattu, taltioitu, ennen purkutöiden aloittamista.

Varsinainen valtuuston kokous oli lyhyt ja ytimekäs.

Talousarvioennuste näyttää tällä hetkellä 4.75 milj. euron ylijäämää. Lainamäärä on asukasta kohden 2100€.

Valtuusto valitsi BDO Auditor Oy:n hallinto- ja talouspalveluiden tuottajaksi vuosiksi 2017-2018.

Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulle  myönnettiin Visatien asuntojen rakentamiseen Saviolle 9 225 157 € lainatakuu.

Valtuutettu Rönkkö (kd.) teki valtuustoaloiteen koskien Nikuvikenin ulkoilualuetta. Hän toivoi, että Kerava tiedottaa paremmin alueen olemassaolosta ja bussikuljetusta alueelle kesäaikana.