Valtuuston päätöksiä 13.6.16Veikko Valkonen

Raportointivuorossa valtuustoryhmämme puheenjohtaja Veikko T. Valkonen.

Kaupunginvaltuuston 13.6. kokouksen suurin mielenkiinto kohdistui kaupunginjohtajan vaaliin. Petri Härkönen irtisanoutui yllättävästi huhtikuussa. Sovitun varahenkilöjärjestelmän mukaisesti hänen sijaisensa tänä vuonna oli toimialajohtaja Kirsi Rontu, joka aloitti vt.kaupunginjohtajana huhtikuun lopulla.

Kaupunginjohtajan paikkaa haki 11 henkeä ja mukaan ilmoittautui myös Oulun konsernipalvelujen johtaja Ari Heikkinen, pitkään Keravalla asunut ja vaikuttanut Vihreiden entinen puoluesihteeri. Yhteensä 5 hakijaa haastateltiin. Prosessin aikana tuli selväksi, että vaalin kärkiehdokkaat ovat Kirsi Rontu ja Ari Heikkinen. Valtuuston suljetussa lippuvaalissa Kirsi Rontu sai 35 ääntä ja Ari Heikkinen 13. Lisäksi kolme muuta hakijaa sai yhden äänen kukin.

Tämän valtuustokauden alkuosan, kesään 2015 asti Kirsi Rontu oli Keravan kaupunkikehitysjaoston jäsen kokoomuksen ryhmässä. Jaostosta hän erosi tultuaan valituksi kaupunkitekniikan toimialajohtajaksi.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa puututtiin useaan kehityskohteeseen. Hankinnoissa on noudatettava suurempaa tarkkuutta ja hankintalakia. Tämä kohdistui erityisesti sosiaali- ja terveystoimialalle. Työhyvinvointiohjelma on laadittava tähtäimenä henkilöstön runsaiden sairauspoissaolojen vähentäminen. Vanhuspalvelujen tavoitteita on syytä verrata valakunnallisiin suosituksiin. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tulee vastata tarvetta. Nyt osa jää niitä paitsi.

Valtuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen. Siitä vihreän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro on ohessa >>.

Tämän vuoden talousarvioon hyväksyttiin muutoksia. Niistä suurin on 1,3 miljoonaa euroa puurakenteisen moduulirakennuksen hankintaa varten. Se on tulossa Kanniston päiväkodin viereiselle kentälle ja toimii aluksi Kanniston päiväkodin remontin ajan väistötilana. Sen jälkeen siihen siirtyy Elloksen tiloissa tilapäisesti olevia ryhmiä.

Uusi kuntalaki jättää kunnille aikaisempaa runsaammin mahdollisuuksia päättää omista luottamushenkilöelimistään. Asiaa valmistelee poliittisista ryhmistä koottu toimikunta. Nyt valtuusto teki periaatepäätöksen elimistä ja niiden jäsenmääristä. Mitään suuria muutoksia ei ole tulossa. Valtuutettujen määrä säilyy ennallaan.

Kärkkäin keskustelu käytiin asiakas- ja potilastietojärjestelmään Apottiin liittymisestä.  Nykyinen järjestelmä vaatii uudistamista, mutta sen käyttäjäkunnat ovat siirtymässä uusiin järjestelmiin. Keravan ei voi jäädä yksin sen maksajaksi. Kaupunginhallitus esitti neuvottelujen aloittamista Apottiin liittymisestä. Kun Kerava toivoo, että sen terveydenhoito voisi sote-uudistuksen jälkeenkin tukeutua HUS:iin ja Vantaan kumppanina Peijaksen sairaalaan, Apotti olisi perusteltu valinta. Ne nimittäin ovat jo liittyneet Apottiin.

Kritiikki kohdistui Apotin hintaan, jonka kurissa pysymisestä esitettiin epäilyjä. Siksi 7 valtuutettua esitti asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Valtuuston enemmistö eli 39 valtuutettua oli kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotin kanssa.  Mikäli neuvotteluissa ei päästä haluttuun tulokseen, siitä on vielä mahdollista jättäytyä pois. Kaikkiaan 5 valtuutettua äänesti tyhjää.

Pohjoismaiselle ystävyyskuntasopimukselle valtuusto hyväksyi jatkoa. Lisäksi valtuusto hyväksyi Helsingin seudun kuntien ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019. Siinä Kerava sitoutuu sopimuskaudella noin 1800 uuteen asuntoon. Nyt keskustan hankkeiden lähdettyä liikkeelle tavoite on toteutettavissa.

Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskuun alkupuolella.