Kaupunginvaltuustossa 30.1.17 jätetty valtuustoaloite.
Aloitteen laatijana ja ensimmäisenä allekirjoittajana Kirsi Kanerva-Poranen (vihr.)
* * * * *


Valtuustoaloite koululaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi Keravalla

Kouluikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat jaksamiseen, kasvuun ja kehitykseen riittävästi unta, monipuolista ruokaa ja liikuntaa. Tällä valtuustoaloitteella halutaan erityisesti tukea koululaisten riittävää unen ja D-vitamiinin saantia.

Kun sukupuolihormonit alkavat kehittyä, nukahtamista säätelevän hormonin eli melatoniinin erityshuippu madaltuu ja siirtyy myöhemmäksi. Samanaikaisesti syvän unen määrä vähenee ja nuoren uni siirtyy fysiologisista syistä paria tuntia myöhemmäksi. Unentarve pysyy kuitenkin samana. Koska yläkoulujen päivät alkavat usein klo 8.00 aikoihin, unet jäävät nuorilla vähäisiksi. Nuoren väsymys vaikuttaa koulunkäyntiin monella tasolla ei-toivotusti. Tutkimusten mukaan jo puolen tunnin porrastus koulun aloittamisesta vaikuttaisi myönteisesti nuoren jaksamiseen.

D-vitamiinin riittävä saanti koululaisille on kustannustehokas keino monien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja jaksamisen lisäämiseen. Lapsille suositellaan ravinnon ohella 10 mikrogramman D-vitaminilisää ympärivuotisesti. Tutkimukset osoittavat, että osalla koululaisista vitamiinipitoisuus (D-25-taso) laboratoriotesteissä mitattuna jää alle toivotun tason (50 mmol/l). D-vitamiinia koululaiset saavat eniten maidosta ja kalasta. Vaikka kouluateria kattaa lähes kolmanneksen koululaisten päivittäisestä ravinnontarpeesta, kodeille jää vielä iso vastuu riittävän monipuolisen ravinnon tarjoamisesta.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että

 

1) Keravan yläkoulujen tuntisuunnitelmissa huomioidaan koulupäivien aloittamisajankohdan siirtämistä myöhemmäksi

 

2) Keravalla selvitetään mahdollisuutta aloittaa alakouluissa D-vitamiinilisän jakaminen ja samalla tutkitaan onko tarpeen jakaa sitä kaikille oppilaille tai osalle oppilaista.