Raportti vuoden 2017 ensimmäisestä valtuuston kokouksesta (30.1.17), kirjannut Säde Evilä.

 

Valtuustolle esiteltiin Suomi 100 vuotta suunnitelmat, Kerava on mukana valtioneuvoston lanseeraamassa hankkeessa. Punainen lanka vuoden tapahtumissa on yhdessä tekeminen ja oleminen. Kerava huomioi juhlavuoden mm. myöntäessään vuoden 2017 kulttuuriavustuksia. Nuoret ja maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset pyritään erityisesti saamaan mukaan tapahtumiin. Tapahtumia tulee olemaan noin sata vuoden 2017 aikana.

 

Vuoden 2017 ensimmäinen talousarviomuutoksessa hyväksyttiin ennaltaehkäisevän työn hankepäätökset. Valtaosa hyväksytyistä hankkeista on vapaa-ajanpalveluiden hankkeita, esimerkkinä Keravan kundit kondikseen.

 

Kaavoituskatsaus esiteltiin. Keskustelua kaavoituskatsausta esiteltäessä nostattivat Pihkaniityn asemakaava sekä uuden suuren Kanniston päiväkodin vaatima kaavamuutos. Osa valtuutetuista kyseenalaisti päivähoitopaikkojen keskittämisen Savion alueelta Kanniston alueelle. Keravalla aletaan laatia aluekehityssuunnitelmia. Asukkaita pyritään osallistamaan, eli mielipiteitä kuullaan aluekehityssuunnitelmia laadittaessa.

 

Kasvatus -ja opetustoimeen perustettiin kahdeksan luokanopettajan ja kaksi virka-apulaisrehtorin virkaa. Sosiaali -ja terveystoimeen perustettiin palveluohjausyksikön esimiehen ja yksi sosiaalityöntekijän virka.

 

Neljä valtuustoaloitetta tehtiin.