Kaupunginvaltuuston kokouksesta 14.11.17 raportoi Juha Ryhänen (sit.).

 

Kokouksen alussa jaettiin Kerava-mitaleja edellisellä valtuustokaudella ansioituneille henkilöille. Myös Vihreiden viime kauden valtuutetut Eeva Lahtinen ja Anna Evilä olivat tänään palkittujen joukossa.

Ennen varsinaista asialistaa oli Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelujen toimialan esittely. Esittelystä vastasivat Pertti Rantanen ja Eero Aitkoski. Toimialajohtaja esitteli toiminnan keskeisimmät osa-alueet ja organisaation vastuuhenkilöt, minkä jälkeen talouspäällikkö kävi läpi toimialan talouslukuja. Vakinaista henkilökuntaa toimialan piirissä on noin 80 henkilöä (kuukausipalkkalaista).

Listan ulkopuolelta käytiin läpi myös kaupungin sairaspoissaolojen tilannetta. Elinvoimajohtaja Mira Keitaanranta kertoi viimeisimmistä tilastoista ja kehitystoimista, joita henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi on tehty. Merkittävää muutosta sairaspoissaoloissa ei ole tämän vuoden osalta verrattuna edelliseen vuoteen.

Varsinaisen asialistan alussa oli joukko hallinnollisia asioita: henkilövalintoja, liikelaitoksen lakkauttaminen ja tulevien kokouspäivämäärien lukkoon lyöminen. Tämän jälkeen oli talouden vuoro, mm. talousarvion muutostarpeet loppuvuodelle ja veroprosenttien päättäminen. Kamreerin esityksen mukaan etenkin yhteisöveron määrä on osoittautunut positiiviseksi yllätykseksi tänä vuonna (pääsemme nauttimaan Supercellin menestyksestä omalta osaltamme myös Keravalla). Verot päätettiin pitää entisellä tasollaan.

Ensimmäinen hieman enemmän keskustelua herättänyt aihe tänään oli kaupungin lainatakauslinja. Pykälässä päästiin jopa äänestämään, kun hieman yllättäen asiaa esitettiin palautettavaksi. Lopulta pohjaesitys hyväksyttiin sellaisenaan ja kaupungin uusi, entistä tiukempi, linja hyväksyttiin.

Äänestys ei jäänyt kuitenkaan päivän viimeiseksi, kun myös terveyskeskusmaksujen poistoa koskevan valtuustoaloitteen osalta äänestettiin asian palauttamisesta takaisin valmisteluun. Jälleen pohjaesitys vei pidemmän korren. Terveyskeskusmaksuja ei siis tällä haavaa olla poistamassa, mutta useammalta taholta tuli ilmaisu tahdosta varmistaa että kenelläkään lääkäriin pääsy ei jäisi taloudellisesta tilanteesta kiinni.

Uusia valtuustoaloitteitakin esitettiin kolme. Näiden aiheet koskivat rikoskierteiden katkaisuun liittyvää ohjelmaa, kielikokeiluja ja työllisyyspalveluiden asiakkaiden ruokailumaksuja. Näistä kuulemme myöhemmin virkamiesvalmisteluiden jälkeen.