Raportin on kirjoittanut Liisa Hyttinen:

Kaupunginvaltuuston vuosi päättyi tänään erinomaisissa tunnelmissa.

Ensi vuoden talousarvion käsittely sujui erittäin hyvässä hengessä – ryhmäpuheenvuoroista paistoi tyytyväisyys ja kaikkia yhdistävä ”Kerava-puolueen” henki. Toki jokainen valtuustoryhmä joutui luopumaan joistain haaveistaan, mutta jokainen myös vaikutti ymmärtävän, että se on välttämätöntä sellaisen yhteisen budjetin luomiseksi, jonka takana kaikki voivat seistä. Kaikki ryhmät kertoivat olevansa tyytyväisiä kokonaisuuteen, jossa on huomioitu lapset ja nuoret, tuen tarvitsijat, luonto ja ympäristö sekä viisaat investoinnit.

Vihreiden ryhmänjohtaja Sari Pesu puhui talousarviopuheessaan lämmöllä mm. ihmisten kohtaamisesta ja ihmisarvon muistamisesta, asukkaiden kuuntelemisesta ja luonnon huomioimisesta päätöksenteossa sekä Keravan virkeän yhdistystoiminnan merkityksestä hyvinvoinnille. Hän päätti puheensa vertaukseen hyvästä ja pahasta sudesta, jotka taistelevat jokaisen sisällä. Kumpi niistä voittaa? – Se, jota ruokimme. Hieno puhe. (Lue koko puhe täältä>>)

Teimme myös yhden erityisen tärkeän päätöksen luonnon hyväksi: Päätimme perustaa Keravan ensimmäisen luonnonsuojelualueen Haukkavuoreen. Tämä lähes 20 hehtaarin tunnelmallinen alue on aarniometsää, pähkinäpensaslehtoa, joenrantaa ja kalliokukkulaa. Arvokasta luontoa – ja keravalaisessa mittakaavassa aivan erityistä, sillä koskemattomia tai lähes koskemattomia luontoalueita on meillä hyvin vähän.

Valtuuston kokouksessa jätettiin myös useita aloitteita. Niistä mainittakoon kolmen nuoren valtuutetun aloite koulujen oppilaskuntien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä järjestämällä enemmän tilaisuuksia tavata viranhaltijoita ja keskustella heidän kanssaan. Koululaisilla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omassa arjessaan merkityksellisiin asioihin, kuten kouluruokaan ja muihin käytännön olosuhteisiin.

Vihreät valtuutetut Aila Lind-Mäki ja Säde Evilä jättivät aloitteen, jossa ehdotetaan kouluissa oppilaille tukea tarvitsevien verkostojen tilanteen kartoitusta ja koulusosionomin tehtävän perustamisen tutkimista uutena, täydentävänä nuorten tukemisen muotona. Tärkeää olisi löytää keino, jolla ennaltaehkäistäisiin nykyistä tehokkaammin syrjäytymistä ja ongelmakierteitä ja tarjottaisiin matalan kynnyksen apua hyvissä ajoin ennen vaikeuksien kärjistymistä. Hyvä aloite Ailalta ja Säteeltä!

Tästä on hyvä rauhoittua joulun viettoon ja jatkaa sen jälkeen uusin voimin ja tuorein ajatuksin kohti tulevan vuoden hyviä päätöksiä!