Sari Pesu,
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja:


Uusi sosiaali-ja terveyslautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017. Syksyllä lautakunta perusti työryhmän perehtymään ikäihmisten palveluihin. Halusimme vertailla palveluja ja palvelujen piiriin pääsyä myös muihin kuntiin ja tietenkin selvittää tarkemmin mitä meillä Keravalla on ja mitä tulisi kehittää. Lautakunnan jäsenillä oli myös huoli ympärivuorokautiseen hoivaan pääsystä ja runsaasti palveluja tarvitsevien keravalaisten pärjäämisestä kotona. Työryhmässä oli lautakunnan jäseniä eri puolueista ja johtavia viranhaltijoita. Toimin työryhmän puheenjohtajana. Kokouksessaan 22.3.18 lautakunta esittää lisärahoitusta palveluiden lisäämiseksi ja kotona asumisen tueksi. Seuraavissa kuvissa työryhmän esitys tarkemmin: