”Kyllä sen mehukioskin saa sinne kadulle perustaa”, lupaili Anna Evilä kevään viimeisessä valtuustokokouksessa 4.6.2018.

Keravan kaupunginvaltuusto asteli kesälomalle yli neljän tunnin täysipainoisen kokoustamisrupeaman jälkeen. Nostoina Nikkarinkruunun koulun salissa kuullusta ja nähdystä muutama asia; tarkempi kokouksen kulkuhan on nähtävissä www.kerava.fisivuilta.

Keravan kaupungin vuokrataloyhtiö Nikkarinkruunun toimitusjohtaja Ilkka Lahdenperä kertoi uudisrakentamisohjelman valmistelusta. Siinä tavoitteena on rakentaa vuosittain noin 40 korkotuettua vuokra-asuntoa. Harmillisesti rakentamisen kustannukset ovat kuitenkin kohonneet, kuten vasemmistoliiton Pia Lohikoski totesi, joten tavoitteen toteuttamisessa on haasteita.

Kaupungin henkilöstöpäällikkö Mira Keitaanranta pohjusti keskustelua osallisuudesta ja kaupunkiaktivismista. Paitsi että kuntalaisella on kuntalain mukaan oikeus osallistua valmisteluun, Keravalla halutaan panostaa aitoon vuorovaikutukseen; jo toimivien kaupunginjohtaja Kirsi Ronnun asukasiltojen, kohdennettujen kuntakyselyiden, seniorityöpajojen ja vaikkapa vammais – ja vanhusneuvostojen toiminnan lisäksi Keitaanranta lupasi uusia avauksia sekä mm minimitason määrittelyä ja vaikutusten arviointia osallisuudelle.

Hieman samasta asiasta eli kaupunkiaktivismista puhui myös Anna Evilä. Jo nyt kaupunki mahdollistaa paljon vapaaehtoistoimintaa, mutta välttämättä kaupunkilaiselle ei ole selvää, mitä kaikkea saa tehdä ja mitä tapahtumia saa tempaista käyntiin tuosta vaan. Oppia
kaupunkiaktivismiin hän oli hakenut lomamatkaltaan Amsterdamista, missä asia on jo ihan arkipäivää. Evilä kertoi esimerkkeinä tapahtumista Kreava-viikon, yhteisauton käyttökokeilun (jota naapurusto haluaa vielä jatkaa!), muovipussiton Kerava, Häkkiin sijoittuvan taidepajan, kiertotalouskeskuksen Keravan kartanolla ja siellä myös mahdollisuuden oppia vaikka ikkunoiden kunnostusta ja fillareiden fiksausta sekä Nikkarinkruunun vuokra-asuntojen kerhotilojen yhteisöllisen toiminnan.

Talous, talous ja talous puhuttivat valtuutettuja eniten puheenvuorojen pituudella mitattuna. Talousarvion muutoksia käsiteltäessä kokoomuksen Esa Savenius oli huolissaan asunnottomien ensisuojan rahoituksesta ja mahdollisesta lisärahan vaatimuksesta. Saveniukselle vastatessaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sari Pesu (vihr.) kertoi pitävänsä tärkeänä paitsi budjettineuvotteluiden prosessia, myös inhimillistä puolta, joka sai osan lautakunnan jäsenistä kannattamaan ensisuojan aukiolon pidentämistä alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. Pesu myös lupasi, että jatkorahoitus pyritään löytämään lautakunnan budjetin sisältä.

Tilinpäätöspuheessaan tällä kertaa vihreiden ryhmänjohtajana puhunut Pesu painotti, että hyvän
talouden ansiosta olemme tulipalojen sammutuksesta päässeet ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä on tietenkin paitsi kustannuksiltaan halvempaa, myös inhimillisesti arvokasta toimintaa. Keravan lainakanta on kohtuullisella tasolla, ja hyvä niin, sillä uusien koulujen ja muun rakentamisen myötä velkamme kasvaa huomattavasti. Budjetin ylijäämä 8,8 miljoonaa euroa helpottaa tulevien investointien rahoitusta.

Loppuillasta Liisa Hyttinen (vihr.) kommentoi kaupungin vastausta valtuustoaloitteeseensa viherkaupungista. Hän painotti erilaisten alueiden tärkeyttä, sitä kuinka keskustassa mm Aurinkomäen tulee olle puistomaisesti hoidettu ja muualla on hyvä olla myös luonnontilainen jätettyä monimuotoista metsää. Lopuksi hän nauratti kanssavaltuutettuja poimimalla kaupunkistrategian toimenpideohjelmaan jääneen virheen, jonka mukaan jokaisella keravalaisella on lähimmälle viheralueelle VÄHINTÄÄN 300 metrin matka. Alun perin viherlupauksen mukaan matkaa on tietenkin ENINTÄÄN se 300 metriä.