Kokouksesta raportoi varavaltuutettumme Eeva Lahtinen.

Valtuuston kokouksen alussa esiteltiin Vantaan kansainvälisen koulun toimintaa. Esittely oli virkistävän rehellinen ja esityksessä tuotiin kivasti esille koulun hyviä ja huonoja puolia. Kokonaan kansainvälisessä koulussa koko opetus tapahtuu englanniksi ja osa oppilaista, joiden kotitausta ei ole suomenkielinen, saattavat olla haasteissa jatko-opiskelupaikan suhteen. Suurin osa opiskelijoista siirtyy peruskoulun jälkeen lukioihin, mutta kotikielen ollessa jokin muu kuin suomi, voi jatko-opiskelupaikan saaminen olla vaikeaa. Englanninkielisiä jatko-opiskelupaikkoja on tarjolla vain vähän, IB-lukioiden lisäksi ammattikoulussa on mahdollista opiskella kokiksi. Eli erityisesti suomenkielen oppimista pitää tukea, jos kansainväliseen kouluun päädytään. Keravalla ryhdytään pohtimaan halutaanko tänne perustaa kansainvälinen koulu tai kenties englanninkielinen koulu.

Valtuustossa käytiin keskustelua lakisääteisestä kotouttamisohjelmasta. Mari Kauhaniemi (vihr.) puolusti asiantuntevasti ja jämäkästi monimuotoista keravalaisuutta, ihmisoikeuksia ja jokaisen oikeutta valita oma asuinpaikkansa.

Juha Ryhänen (sitoutumaton vihr.) puuttui Keravan pyöräilyolosuhteisiin ja niiden tämän hetkisiin isoimpiin ongelmiin. Toiveissa olisi, että Pyöräilykuntien verkoston jäseneksi liittyminen ei ole ainoa teko tai pelkkä imagotemppu pyöräilyn edistämiseksi. Pelkkä nykyisen lainen pyöräilyinfran kehittäminen ei riitä vaan käyttäjät tulee ottaa mukaan ja mahdollistaa helppo palautteen antaminen, jotta ongelmakohdat ja pyöräilyä lisäävät toimenpiteet olisi mahdollista tehdä, kun ne tiedettäisiin. Juha kannatti Nissisen (kok.) esitystä pyöräilyaloitteen vastauksen palauttamisesta uudelleen valmisteluun, jotta laajemmat näkökulmat otettaisiin huomioon aloitteen käsittelyssä. Valitettavasti uudelleen valmisteluun palauttaminen hävisi äänestyksen.

Keravan Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Pesu piti hienon talousarviopuheen, joka tässä seuraavana:

”Tämän kauden alkaessa julkisten sotepalvelujen vastuun tuli siirtyä 18:sta perustettavalle maakunnalle vuoden 2019 alusta. Sosiaali-ja terveyslautakunta olisi todennäköisesti muuttunut eräänlaiseksi ohjausryhmäksi tai ainakaan sitä ei olisi meillä Keravalla enää ollut. Nyt asia on edelleen kesken ja ”vaiheessa”, mikä on hyvä, koska 18 maakunnan perustaminen on liian suuri erillisten toimijoiden verkosto eikä sillä saavutettaisi uudistuksen yhdenvertaisuustavoitetta.

 

Markkinamallinen valinnanvapaus esitetyssä muodossa ei myöskään sovi terveydenhuoltoon. Miksi, joku saattaa kysyä. Mahdollisimman laaja kilpailu ei saa olla itseisarvo vaan se, että palvelut toteutetaan järkevimmällä ja tehokkaimmalla tavalla ja että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu. Palveluissa on panostettava nimenomaan vaikuttavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Keskiössä ei saa olla hallinto tai kilpailevat palveluntuottajat vaan ihminen. Valinnanvapaus ei saa tarkoittaa, että kuka tahansa voi hakeutua mihin tahansa palveluun vaan hoidontarpeen arviointi ja hoidonporrastukset nousevat vielä nykyistäkin suurempaan rooliin.

Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalityötä tulee edelleen vahvistaa, sillä tavalla saadaan ehkäistyä ongelmien vaikeutuminen. Perusterveydenhuollon tehtävät myös lisääntyvät eikä talousarviossa aina tätä pystytä huomioimaan. Silti uusia toimintoja aloitetaan, pystymme myös ketterästi muokkaamaan palveluja ja kaikkea tätä tehdään niukoista varoista huolimatta- eikä siitä johtuen.

Tulevalle vuodelle olemme saamassa lisää mm. sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja terveyskeskuslääkärin. Tämä on hyvä suunta. Varsinkin sosiaalityöntekijöitä meillä Keravalla on viime vuosina lisätty niin, että asiakasmäärää on tällä hetkellä pystytty pitämään kohtuullisena.

Me vihreät olemme valtavan tyytyväisiä, että talousarvioneuvotteluissa voitiin yhteistyössä suunnata palkkavaroja varhaiskasvatukseen. Samalla sovimme palkkakuoppa-alojen laajemmasta tarkastelusta ja tämä työ on jo aloitettu.

Kasvatus-ja opetustoimella on iso merkitys keravalaisten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Ihmisen elämän tärkeimpiä vuosia eletään lapsuudessa ja nuoruudessa. Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa luodaan perustaa myös ihmisen kriittiselle ajattelulle. Populismillä tarkoitetaan monimutkaisten asioiden yksinkertaistamista. Populismiin ja ääriliikkeisiin ajautumista ja samalla myös syrjäytymistä voidaan ehkäistä, kun aineellisen ja henkisen köyhyyden poistaminen vie niiltä kasvualustan. Se on hidas, mutta ainoa kestävä tie.

Vapaa-aika ja hyvinvointipalvelut tekevät kaupungin. Sinkka, kirjasto, uimahalli, liikuntatilat, opisto (luettelo on pitkä)- näistä me vihreät olemme erityisen ylpeitä. Yhteisöllisyyden lisääminen, toinen toisistamme huolta pitäminen ovat Keravalla nousukiidossa ja erittäin hyvä suunta. Onneksi olemme saaneet panostettua näihinkin palveluihin, joiden merkitys ja asema tulevat tulevaisuudessa vielä korostumaan mahdollisen sote-ja maakuntauudistuksen jälkeen.

Meillä kaikilla on yhteinen huoli turvallisuudesta ja sitä kautta varsinkin laittomien päihteiden käytön lisääntymisestä. Siitä seuraa rikoksia, syrjäytymistä, suurta pahoinvointia niin käyttäjille, heidän läheisilleen ja myös yhteisölle. Ennaltaehkäisy ja hoito on kaikkien toimialojen tehtävä. Hankalaksi varsinaisen päihdehoidon tekee sen vapaaehtoisuus-laki ei anna myöden hoitaa tahdosta riippumatta kuin aivan erityisissä tapauksissa. Haaste on monitahoinen eikä siihen ole yhtä tai kahta ratkaisevaa keinoa. Keravalla turvallisuustyötä on tehty ja siihen on lisää panostettu, joten odotettavissa on kohennusta turvallisuuden tunteeseen.

Ilmastonmuutos on meidän maapallon suurin kohtalonkysymys, ja siihen puuttuminen vaatii poliittisia toimia, jotka muuttavat elintapojamme. Tämän tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa läpi toimialojen. lmastovaikutusten arviointia etukäteen tulee lisätä.

Vihreät hyväksyvät esitetyn talousarvion. Jäimme hieman kaipaamaan elinkeino-ja työllisyyspalveluista konkreettisia toimia ja sitovia toiminnallisia tavoitteita. Toivottavasti tulevien vuosien talousarvioissa pystytään entistä enemmän panostamaan myös aineellisen ja henkisen köyhyyden vähentämiseen. Joku voi sanoa, että ”elämä on valintoja” ja tarkoittaa sillä, että me itse valitsimme miten täällä ollaan ja eletään. Muistutan, että ihan näin yksinkertaista se ei ole.

Vihreä valtuustoryhmä toivottaa hyvää joulunaikaa kaikille läsnäolijoille, kaupungin henkilökunnalle ja keravalaisille.”