Kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.19 käsiteltiin ensi vuoden budjettia. Vihreiden ryhmän talousarviopuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Sari Pesu.

”Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kuulijat,
Olemme saaneet valmiiksi Keravalla ensi vuoden talousarvion ja se tullaan todennäköisesti jälleen hyväksymään yksimielisesti. Jokainen ryhmä silti tuo esiin itselleen tärkeitä painotuksia eli ryhmien arvopohja tulee kuntalaisille toivottavasti selväksi. Talousarvio ei ole täydellinen. Meillä on edelleen kovasti työtä tehtävänä kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. Taloudesta tulee myös pitää huolta eikä menoja voi kasvattaa holtittomasti. Panoksia tulee laittaa hyvinvointia edistäviin menetelmiin koska ne ovat samalla taloudellisesti kestäviä.

Lautakunnat tekivät  talousarvionsa kaupunginhallituksen raamiin sosiaali-ja terveyslautakuntaa lukuunottamatta. Tällä kertaa tuloarvio muuttui lautakuntien esitysten jälkeen. Ja tulihan meidän löytää rahoitus puuttuvalle 400 000 eurolle, kun emme nostaneet terveydenhuollon asiakasmaksuja.

Ensi vuoden talousarvio on haastava ja sisältää aiempaa enemmän uhkatekijöitä. Työttömyyden hoito on yksi merkittävistä talousarvioon vaikuttavista asioista. Kerava on yhdessä Vantaan kanssa tehnyt työllisyyskokeiluhakemuksen, sen avulla saataisiin työllisyydenhoitoon mm. lisäresurssia. Erikoissairaanhoito on yksittäisenä menona yksi talousarvion suurimmista. Sosiaali-ja terveystoimen menoista se on n. 40%. Pienetkin vaihtelut ovat merkittäviä. Viime vuosina olemme saaneet usein palautuksia, nyt talousarvioneuvotteluissa varattu raha on pienempi kuin HUS:n arvio.

Kaikkia riskejä ei voi aina etukäteen tietää. Meillä Keravalla on talousarvion sisällä yhteensä 1,5M€ riskirahaa ennakoimattomiin menoihin. Rakennusten kunto ja sisäilmaongelmat ovat riskejä, joihin tulee varautua. Rakentamisen tulee olla priimaa ja ongelmiin on tartuttava heti jos ja kun niitä havaitaan. Meillä ei ole ”varaa” yhteenkään sisäilmasairastuneeseen vaan haittojen ehkäisyyn ja korjauksiin on laitettava riittävästi resursseja.

Kauden alussa saimme strategiaan lupauksen viherkaavasta. Kaava on valmistelussa ja sen tavoitteena on muun muassa turvata monipuolinen viheralueiden verkosto ja viherlupaus eli kenelläkään ei ole yli 300 metriä kotoaan viheralueelle. On myös edistyksellistä, että ekosysteemipalveluista on tehty kattava kartoitus ja se toimii jatkossa vahvana pohjana sekä viherkaavan että puisto-ja metsäsuunnitelmien laadinnassa.

Ensi vuoden talousarviossa on vain vähän uusia avauksia, suurin osa talousarvion kasvusta selittyy palvelutarpeen kasvusta. Sisäisiä muutoksia sen sijaan löytyy. Ne ovat kustannusneutraaleja eli esim. 13 lähihoitajan ja 3 sairaanhoitajan palkkakustannukset siirretään sijaismäärärahoista. Lisäksi ostopalveluista on suunniteltu siirrettävän omaksi palveluksi geriatrin työpanos.

Me vihreät olemme jo usean vuoden ajan ajaneet Voimaperheet menetelmän  käyttöönottoa Keravalla. Tässä menetelmässä alle kouluikäisten ikäryhmästä seulotaan käyttäytymisen haasteita ja tunnesäätelyn vaikeuksia omaavia lapsia ja heidän perheensä saavat apua. Menetelmän vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Tämä on meille erittäin viisas päätös ja kiitän siitä kaikkia ryhmiä, vihdoin tämä toteutuu meilläkin. Menetelmä on käytössä jo useassa kunnassa Suomessa.

Meillä on useita projekteja ja hankkeita. Niiden ideana on saada kokemuksia toiminnasta ja sillä tavoin jalkauttaa menetelmiä jokapäiväiseen toimintaan. Valitettavasti tässä ei aina onnistuta, esim. Kiva koulu projekti loppui muutamaksi vuodeksi. Kiusaaminen on lasten ja nuorten keskuudessa hälyttävällä tasolla. Nollatoleranssia tulee tavoitella. Kiusaaminen on julmaa ja voi vaikuttaa nuoren elämään vielä useita vuosia, joskus valitettavasti koko loppuelämän ajan. Puuttuminen on välittämistä.

Toivon kiusaamisen vähentymistä myös aikuisten keskuudessa. Vihapuhe on hälyttävästi lisääntynyt ja valeuutisointi uppoaa moniin kuin veitsi voihin. Toivon rikkomisen ja vastakkainasettelun vähentymistä, ja fokuksen siirtymistä yhteisen hyvän rakentamiseen.

Vihreä valtuustoryhmä on tämän talousarvioesityksen takana ja kiittää kollegoitaan valtuustossa ja muissa luottamustoimissa, viranhaltijoita ja kaupungin työntekijöitä. Hyvää joulunodotusta teille hyvät ystävät ja kaikki keravalaiset; mennään halutessamme joulukirkkoon ja odotellaan pukkia tulevaksi. Rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto.”