Keravan Vihreiden Aila Lind-Mäki teki maanantaina 21.9 valtuustossa aloitteen metsäterapian ottamisesta osaksi Keravan terveysneuvonnan palveluvalikoimaa.

Valtuustoaloite: Metsäterapia osaksi Keravan terveysneuvonnan palveluvalikoimaa
Luonto ja metsät ovat monelle tärkeä hyvinvoinnin lähde. Metsä sopii kaikille ja tekee hyvää, vaikka siellä vain oleilisi. Luonto ja liikunta yhdessä ovat superlääkettä.
Luonnolla on ehkäisevä ja kuntouttava vaikutus moneen terveys- ja hyvinvointiongelmaan. Luonnossa oleilu alentaa tutkimustiedon perusteella verenpainetta, laskee sykettä ja vähentää stressihormonien eritystä, ja tätä kautta vaikuttaa myös sydänsairauksiin ehkäisevästi.
Keravalla on upeita metsiä, esimerkkeinä Keinukallion alue, Ollilanlampi sekä Pihkaniitty. Näiden alueiden hyödyntäminen terveydenedistämisessä olisi luonnollinen osa keravalaisten hyvinvoinnin parantamista.
Sipoossa on otettu metsäterapia osaksi kokonaisterveydenhuoltoa, ja lääkäri voi määrätä potilaalleen ns. metsäkylpyjä. Lääkärin määräämiä terveysmetsäretkiä kokeiltiin Sipoossa viime syksynä ja talvena. Metsäkylpyjä määrättiin stressiin, masennukseen ja aikuistyypin diabetekseen. Myös Porvoossa on otettu metsäterveys osaksi kaupungin terveysneuvonnan palvelukokonaisuutta.
Myönteiset tulokset näkyvät muun muassa pulssissa, verenpaineessa ja verensokeritasossa. Ennen kaikkea sillä on suuri vaikutus ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta psykosomaattisiin oireisiin.
Vuotuiset terveydenhuoltomenot ovat maassamme lähes 20 miljardia. Uskon, että luontointerventiot olisivat kustannustehokas tapa tukea terveyttä myös Keravalla.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravalla selvitetään metsäterapian mukaan ottamista terveysneuvonnan palveluvalikkoon.

 

Ollilamlampi 9.9.2020