Kaupunginvaltuustossa 30.11.20 päätettiin tulevan vuoden talousarviosta. Vihreiden ryhmäpuheenvuoron käytti valtuustoryhmän pj. Sari Pesu:

Tänä vuonna tilanne maailmassa ja meillä Keravalla on enemmän kuin poikkeuksellinen. Kun vihreä valtuustoryhmä valmistautui talousarvioneuvotteluihin, meille oli tärkeää, ettei kaupungin peruspalveluista leikata. Tällaisena aikana eriarvoistumisen torjumisesta on pidettävä huolta, koska talouspaineet ovat kovat. Olimme myös varautuneet, ettei taloudellista panosta tarvitsevia ”uusia avauksia” aloiteta enää neuvotteluissa. Meille sopi olla nostamatta veroprosenttia, koska meillä on vahva oletus toimivan rokotteen saamisesta ja sitä kautta palaamisesta arkeen. Vihreän valtuustoryhmän neuvottelutavoitteet toteutuivat. Erityisen iloisia olemme Marttilan palvelutalon rakentamisen aloittamisesta. Pyytämämme laskelmat näyttivät karusti sen, että jos omaa asumispalvelua ei suunnitella lisää, tulee keravalaisia ikäihmisiä asumaan entistä enemmän yksityisissä palvelutaloissa ja mahdollisesti vielä kauempana Keravalta. Kaupungin ei ole viisasta ostaa suurinta osaa palvelua markkinoilta, vaan on tärkeää tuottaa myös itse.

Ihmisarvo on kaikkein keskeisin länsimaisia arvoja ja politiikkaa määrittävä lähtökohta. Uhkakuvien luominen ja eriarvoistava politiikka lisää turvattomuutta. Keravallakin on havaittu turvattomuuden tunteen lisääntyminen ja yksi syy siihen on vakavasti päihdeongelmaisten näkyminen katukuvassa. Emme voi ymmärtää sitä kärsimystä, mitä päihdesairaus tuo sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Tarvitaan monentasoisia palveluja, ennaltaehkäisyä, toipumiseen tähtäävää ja myös päihdehaittoja vähentävää hoitoa. Hoidon vapaaehtoisuus ei välttämättä tue toipumista, toisaalta harva toipuu ”pakolla”. Ehkäpä Suomessa tulee ottaa oppia myös maailmalta, miten pääsisimme vähentämään päihderiippuvuuksia. Ja edelleen tulee tehostaa ennaltaehkäisyä.

Kysymys ilmastonmuutoksesta on ajassamme koko ihmiskunnan kaikkein merkittävin kysymys. Kysymys on planeettamme tulevaisuudesta, yhteisestä eloonjäämistaistelusta. On ensisijaista, että ympäristökriisiä tarkastellaan poikkileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa. Sitä ei voi ratkoa vain yhdellä tai kahdella tavalla vaan hyvin kokonaisvaltaisella rakenteellisella muutoksella. Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä tarvitaan kaikkia, ei vain ”Kiinaa tai Afrikkaa”, jotka mm. YK:n raportin mukaan ovat tekemässä jo enemmän kestävyyspolitiikkaa kuin länsimaat. Osiin jaettuna kenenkään tekemisellä ei ole yksittäin suurta merkitystä mihinkään, ja siksi jokaista meistä tarvitaan, koska ihmiskunnan valtavin kestävyysongelma kasvaa ja vaikeutuu joka sekunti.

Olen ollut tekemässä Keravan talousarviota nyt kaksikymmentä vuotta eikä se ole koskaan ollut helppoa. Kaupungilla ei ole rahasampoa vaan verorahojen käyttö on mietittävä todella tarkkaan eikä tehottomia palveluja ole tähänkään asti ylläpidetty. Tulevan kevään aikana tulemme silti jokaisella toimialalla tarkastelemaan palveluja ja rakenteita ja miten voitaisiin ”tehdä toisin”. Esimerkkinä tästä vaikka pandemian aikaisen digiloikan hyödyntäminen jatkossa.

Kiitos poliittisille ryhmille tästä yhteisestä neuvottelutuloksesta. Kiitos luottamushenkilöille, ja kaikille kaupungin työntekijöille kovasta työstä tänä raskaana vuonna.

Sari Pesu puhetta pitämässä. Koronapandemian takia kokous pidettiin Teamsissa.