Karoliina Kaarivirta:
Kirjoitin Vihreiden edustajan roolissa erittäin monille keravalaisille tärkeän Pihkaniityn metsäalueen ennallaan säilyttämistä puoltavan valtuustoaloitteen. Aloite esiteltiin 1.2.2021 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Pihkaniityn puolta on pidetty koko Vihreän valtuustoryhmän voimin jo pidemmän aikaa, mutta asia ei ole edennyt suuntaan tai toiseen; Metsäalueen pienentämisen ja muuttamisen osittain asuinalueeksi mahdollisuus on edelleen olemassa kaavatasolla.

Saimme iloksemme myös Keravan Vasemmistoliiton koko valtuustoryhmän tuen aloitteelle.

____

Valtuustoaloite Pihkaniityn asemakaavaluonnoksen uudelleen rajaamiseksi

Pihkaniityn ulkoilualue palvelee laajasti Virrenkulman, Kurkelan, Kalevan, Kytömaan, keskustan ja tulevan asuntomessualueen asukkaiden virkistys- ja luontoliikuntatarpeita. Pihkaniityn metsäalueiden muuttaminen asuinrakentamisen käyttöön huolettaa lähimetsäänsä arvostavia kuntalaisia – ja syystäkin. Pienessä kunnassa kuten Keravalla, on helppoa nakertaa metsäalueita kaavoitusvaiheessa pala kerrallaan, kunnes jäljellä on lopulta vain puurypäs keskellä kaupunkimaisemaa.

Pihkaniityssä tutustutaan metsään päiväkotilasten ja koululaisten kanssa ja toteutetaan luontokasvatusta, joka on tänä päivänä yhä tarpeellisempaa monen perheen ohueksi jääneen luontosuhteen vuoksi. Alueella toimii myös Keravan ensimmäinen luontoesiopetusryhmä.

Metsässä rauhoitutaan, palaudutaan stressistä ja kuormituksesta, retkeillään, liikutaan koirien kanssa, suunnistetaan, sienestetään, marjastetaan ja hyödynnetään monipuolisella alustalla liikkumisen mahdollisuuksia. Metsällä on rakennettuihin liikuntapaikkoihin ja virkistysalueisiin verrattuna tutkitusti hyvin erilaiset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä erilaiset käyttötarkoitukset ja käyttäjäkunta. Toisella ei voi korvata toista.

Tällä hetkellä osa Pihkaniityn metsästä on uhattuna asemakaavan tasolla. Suunnittelun tavoitteena on tutkia voidaanko alueelle sijoittaa uusia pientaloja ja leikkipaikka. Kaavaan on kirjattu myös pyrkimys selvittää nykyisten polku- ja latuverkoston laajentamismahdollisuuksia. Niin kauan kuin tällainen kaavamerkintä on voimassa, se herättää laajamittaista ja pitkäkestoista huolta lähialueiden asukkaissa ja kaikissa Keravan metsien rippeitä puolustavissa.

Vihreä valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittävät, että olemassaoleva metsäalue säilytetään kokonaisuudessaan metsänä. Yllä esitetyt, virkistysmetsää koskevat muutokset poistetaan Pihkaniityn asemakaavasta. Kaavoituksen keinoin turvataan mahdollisimman leveät ja luonnontilaiset ekologiset yhteydet Yli-Keravantien yli eteläänpäin. Metsänhoidossa huomioidaan tavoite metsän säilyttämisestä mahdollisimman luonnontilaisena, pitäen kuitenkin rakennettu kulkureittiverkosto avoimena ja poistaen vaaralliset puut reittien lähietäisyydeltä.

Vihreä valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä