Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille.
Aloitteen laatijana vihreiden Aila Lind-Mäki. Aloite jätetty kaupunginvaltuustossa 1.2.2021.
*****
Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka auttaa koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, jolla on itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että jokaisessa Keravan koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille mielenterveyden koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, ja oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja ajantasaista tietoa mielenterveystaitojen edistämiseen, ja oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että selvitetään mahdollisuus järjestää Keravan kouluissa kattava mielenterveyden edistämisen koulutus ajantasaisen tiedon mukaisesti perusopetuksen opetussuunnitelmassa olevan opetuksen lisäksi niin oppilaille kuin opettajille.