Kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.3.2021 päätettiin, että Keravan kaupunki sitoutuu vuosien 2021-2030 kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi päätettiin antaa kyseinen toimintasuunnitelma Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi.

Päätöstä edeltäneessä keskustelussa nostettiin esille kyseisen toimintasuunnitelman toteuttamisen kustannukset. Hintalappu olisi pitänyt saada päätöksentekoa varten. Koska sitä ei ollut, syytettiin viranhaltijoita jopa tietojen pimittämisestä. Todellisuudessa kyseisen hintalapun laskenta on melko haastavaa, osittain jopa mahdotonta.

SECAP:n tavoitteisiin pääsemisen kustannuksista suurin osa on sellaisia, jotka tulisivat tavalla tai toisella joka tapauksessa maksettaviksi vuosittaisen budjetoinnin mukaisesti. Hyvinä esimerkkeinä toimivat Keravan Energian investoinnit ja kiinteistöihin liittyvät toimenpiteet.

Energiatehokkuuden parantamisen toimenpiteet kytkeytyvät kiinteistöissä korjaushankkeisiin. Kun korjausten yhteydessä taloteknisiä järjestelmiä uusitaan, tästä syntyy kustannuksia, mutta uuden teknologian kautta toisaalta syntyy merkittäviä säästöjä kiinteistön ylläpidon puolella. Siten investointi energiatehokkuuteen maksaa itsensä takaisin säästämällä kiinteistöjen ylläpitoon kuluvia verorahoja tulevaisuudessa. Lisäksi kiinteistöjen käyttömukavuus paranee ja arvo säilyy.

Energiatehokkuustoimenpiteiden takaisinmaksuaika kiinteistöissä voi esimerkiksi ilmanvaihdon osalta olla vain muutamia vuosia. Ja maalämpöön siirtymisen investoinnin takaisinmaksuaika on nykyisellä energian hintatasolla reilun kymmenen vuoden luokkaa, mutta jos/kun energian hinta nousee, takaisinmaksuaika lyhenee samaa tahtia. Siten kustannusten tarkastelu itseisarvona ei ole tarkoituksenmukaista, vaan pitää myös tarkastella kustannuksella saavutettavaa hyötyä tulevaisuudessa.

Sekä ilmastonmuutokseen, sähkön hintaan että muihin muuttujiin liittyen on olemassa erilaisia skenaarioita, joiden mukaan tämän päivän päätökset on tehtävä. Jos yritysmaailmassa ei katso tulevaisuuteen, ennakoi ja tee investointeja tulevaisuuden varalle, on polku tässä muuttuvassa maailmassa melko lyhyt. Esimerkkejä löytyy aina Nokiasta lähtien. Samassa tilanteessa olemme kuntatasolla, kun maailman muuttuminen koskee meitä kaikkia. Vastuullisuus- ja energiatehokkuustoimilla varaudumme tulevaisuuteen, ja teemme suunnitelmallisesti tekoja, joilla luomme parempaa ja kustannustehokkaampaa tulevaisuutta kaikille keravalaisille.

teksti: Johanna Holmström,
vihreä kaupunginvaltuutettu