Suomen Mielenterveys ry koordinoi Ympäristöahdistuksen mieli -hanketta, jossa käsitellään ympäristötunteita. Yhdistys kertoo verkkosivuillaan, että ympäristöahdistuksella tarkoitetaan ympäristöongelmista ja niiden uhasta kumpuavia tuntemuksia ja tunteita. Tunteet voivat olla voimaa antavia, kuten energiaa ratkaista ongelmia tai toivon kokemuksia, mutta myös turhautumista ja ahdistusta. Vaikeiden tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, hyväksyminen ja tunnetaitojen harjoitteleminen auttavat ympäristömuutosten keskellä. Kun tunteita jaetaan yhdessä, elämä tunteiden kanssa helpottuu. Samalla kyky toimia omassa arjessa kestävämmän ympäristön puolesta paranee. (lähde: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/ymparisto-ja-luonto/ymparistoahdistuksen-mieli)

Keravalla aihe on hyvin ajankohtainen. Moni asukas on huolissaan mm. lähiluonnon vähenemisestä, kaupungin roskaantumisesta ja monista muista ympäristöongelmista. On tärkeää, että ongelmien ratkaisemisen lisäksi tätä huolta käsitellään ja pyritään kanavoimaan sitä esimerkiksi positiiviseksi toiminnaksi ympäristön hyväksi.

Ympäristöahdistuksen mieli -hanke tarjoaa työkaluja näiden huolien käsittelyyn. Hankkeessa järjestetään maksuttomia työpajoja eri kohderyhmille. Syksylle 2021 on suunniteltu työpajoja mm. kouluterveydenhuollon ja peruskoulujen ja/tai toisen asteen sosiaali- ja nuorisotyöntekijöille. Näihin maksuttomiin työpajoihin haetaan nyt osallistujia kunnista.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Kerava ilmoittautuu kiinnostuneeksi osallistumaan Ympäristöahdistuksen mieli -hankkeen maksuttomiin työpajoihin, jotka järjestetään syksyn 2021 aikana.

Aloitteen on laatinut Liisa Hyttinen (vihr.).
Siihen kerätään allekirjoituksia kaikilta halukkailta kaupunginvaltuutetuilta ja jätetään käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa 26.4.21.