Keravan valtuustoryhmät käynnistivät viime syksyn talousarvioneuvotteluissa selvitysprosessin, jolla pyrittiin löytämään palveluiden tehostamiseen ja vaikutusten parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Eilen illalla tämä pitkä työ saavutti yhden virstanpylvään, kun valtuustoryhmien neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen näkemys toteutukseen etenevistä toimenpiteistä.

Ryhmällemme oli tärkeää, että tehostuksiin liittyvät toimenpiteet pidettiin kohtuullisina ja että kaupunkilaisten palvelut kotikunnassaan säilyvät laadukkaina. Joukossa on iloksemme myös nippu panostuksia kaupunkilaisten hyvinvointiin, joiden on arvioitu tuottavan huomattavia säästöjä tulevina vuosina.

Tähän pisteeseen pääsemiseksi on suuri joukko viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä tehnyt kattavaa valmistelutyötä kevään ajan. Keravan Vihreiden valtuustoryhmä on tyytyväinen neuvotteluiden lopputulokseen ja ryhmien väliseen sujuvaan yhteistyöhön.

Tässä linkki kaupungin tiedotteeseen.