Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.21 saimme vastauksen Vihreän valtuustoryhmämme aloitteeseen. Aloitevastaus oli pääosin positiivinen: ulkoilureittiä Keravan asemalta Tuusulanjärvelle on ryhdytty suunnittelemaan ja metsän saamista entistä paremmin virkistyskäyttöön ja kohti luonnontilaa tutkitaan.

Vastauksesta selviää, että ulkoilureittiehdotus Keravan asemalta Tuusulanjärvelle on huomioitu niin viherkaavan suunnittelussa kuin tulevassa opasteprojektissa. Yhteistyötä naapurikuntien, erityisesti Tuusulan suuntaan on nyt tärkeää jatkaa asian tiimoilta. Luonnonsuojelua olisi vastauksessa voitu nostaa esiin enemmänkin, mutta toivomme, että sen tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan kunnianhimoisiksi valmisteilla olevassa metsäsuunnitelmassa.

Aloitevastaus löytyy kaupungin sivuilta.

Teksti: Liisa Hyttinen