Keravan kaikki valtuustoryhmät tekivät syksyllä 2019 aloitteen ikäihmisten kotona asumisen mahdollistamisesta, turvallisuuden tunteen lisäämisestä ja yksinäisyyden vähentämisestä yhteisöasumisen turvin. Yhdessä harrastaminen ja tarvitessa naapuriavun saaminen rikastuttavat elämää.

Valtuustoaloite on tuottanut tuloksia. Keravalle onkin nyt tulossa Saviolle Marttilaan tehostetun palveluasumisen yksikkö. Viertolaan seniori-ja palveluasumista sekä asuntomessualueelle ikääntyvien uudenlainen asumishanke.

Lisäksi kaupunginhallituksen asettama ikä-ihmisten työryhmä on tehnyt hyvää työtä kartoittaessaan ikä-ihmisten palvelutarpeita ja tehdessään toimenpideohjelman niiden toteuttamiseksi. Tuleva valtuusto on paljon vartijana, jotta nämä myös toteutuvat.

Yksinäisyyttä voi vähentää yhteisöllisellä toiminnalla, joka vahvistaa yksilöä ja vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Keravalla on monia eläkeläisjärjestöjä, seurakunnan diakoniatyö ja erilaisia yhdistyksiä, joissa toimii paljon aktiivisia vapaaehtoisia. Tätä kolmannen ja neljännen sektorin monipuolista ennaltaehkäisevää työtä on kaupungin puolelta koordinoitava ja tuettava.

Auttavia käsiä ja lähimmäisen huomaavaa sydäntä tarvitaan yhä enemmän. Haluamme toimia Keravan strategiamme mukaisesti ” Sydämessä keravalainen”. Jokaisella ihmisellä on tarve ja oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Vapaaehtoisten koordinointi ja koulutus on seuraava askel pohdittaessa mistä ikäihmiselle kaveri. Vapaaehtoisissa on myös paljon erilaista osaamista, jota huomioida ja hyödyntää.

Kiitos kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä viranhaltijoille hyvästä yhteistyöstä kuluneella kaudella.
Rakentavasti ja yhteistyössä eteenpäin – vain sillä saadaan tuloksia

Kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet
Säde Evilä (Vihreät), Anja Hänninen (Kokoomus) ja Tuula Lind (sosialidemokraatit)

kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan Vaalikynässä 3.6.21