Tämä on suuri ilon päivä: Keravan valtuusto hyväksyi juuri pitkään ja huolella valmistellun viherkaavan. Olen tehnyt päättäjänä sen eteen suuren työn, joka on jatkunut koko valtuustokauden ajan.

Tämän päättyvän valtuustokauden alussa, syyskuussa 2017 tein aloitteen viherverkoston luomisesta Keravalle. Päämääränä oli vahvistaa luonnonläheisiä yhteyksiä viheralueiden välillä siten, että ne muodostavat vähitellen yhä yhtenäisemmän kokonaisuuden. Erillisten viheralueiden sijaan kehitettäisiin näin koko kaupungin kattavaa viherverkostoa ja sen sisällä kulkevaa, nykyaikaista kevyen liikenteen reitistöä.

Nyt valmistunut viherkaava vastaa tähän tavoitteeseen hienommin ja kattavammin kuin olisin uskaltanut odottaa. Tämä on yksi tämän valtuustokauden merkittävimmistä edistysaskelista Keravan maankäytön suunnittelussa.

Viherkaava selkiyttää maankäytön tavoitteita, joissa vaarana on niiden typistyminen vain lisärakentamisen ja maankäytöstä saatavien tulojen maksimoimiseksi.

Viherkaava alleviivaa maa-alamme moninaisia arvoja. Se ottaa kantaa maankäyttöön niin luonnoneliöiden, ilmastovaikutusten, lähiluonnon ihmiselle tarjoamien terveyshyötyjen, luonnon kasvatuksellisen ja opetuksellisen tehtävän, liikunta- ja leikkimahdollisuuksien sekä yleisen viihtyvyyden näkökulmista.

Minut tekee onnelliseksi se, että Keravan päättäjät ja viranhaltijat ovat katsoneet viherkaavan laadinnan tärkeäksi hankkeeksi. Olen iloinen siitä, että asukkaita on kuultu laajasti viherkaavan laadinnan yhteydessä. Olen tyytyväinen siihen, että viherkaavan tausta-aineistoksi koottiin laajasti erilaisia selvityksiä, jotka tarjoavat tutkittua tietoa viheralueittemme moninaisista arvoista.

Erityistä huomiota vaatii tästä eteenpäin myös viherkaavan ohjaamien toimenpiteiden suunnittelu. Esimerkiksi puistojen, metsien ja muiden luontoalueiden hoitoluokituksien sisälläkin toivon herkkää otetta luonnon hyväksi: suositaan luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia ja maltetaan mielemme korkeammankin hoitoluokan alueilla tarpeettoman järeiltä hoitotoimilta, jotka maksavat rahaa ja madaltavat luonnontilaisuuden astetta. Tämä olikin ilahduttavasti tuotu esiin viherkaavan esittelyssä, mutta liikaa sen merkitystä ei voi korostaa.

Erityistä huomiota vaatii myös se, millaiset rutiinit ja prosessit tämän ohjaavan asiakirjan hyödyntämiselle luodaan. Koska työ on iso ja merkittävä, on tärkeää, että sille annetaan vahva asema ja siitä pyritään ottamaan kaikki hyöty irti viihtyisän, terveellisen ja luontoa arvostavan kaupunkiympäristön suunnittelutyössä tästä eteenpäin.

Kiitän lämpimästi viranhaltijoita ja kaikkia viherkaavan valmisteluun osallistuneita ja sen mahdollistaneita tahoja tästä merkittävästä työstä. Tähän on hyvä päättää tämä valtuustokausi. Kiitos!

 

Liisa Hyttinen