Vihreät ja Vasemmistoliitto eivät hyväksyneet Keravan kaupungin talousarvioneuvotteluiden lopputulosta, jonka esitys ei edusta inhimillisesti tai taloudellisesti vastuullista päätöksentekoa.

Tulopuolen laiminlyöminen saattaa johtaa toistuviin ja laajeneviin sopeuttamistoimiin esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutuksessa ja kasvatuksessa. Voimakkaat sopeuttamistoimet eivät tue kuntalaisten hyvinvointia eivätkä kaupungin strategian toteutumista.

Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät neuvotteluissa ja myös 8.11. kaupunginhallituksen äänestyksessä maltillista 0,25% tuloveronkorotusta, jolla veroprosentti olisi pysynyt edelleen Keski-Uudenmaan kuntien alhaisimpana. Tällöin kiinteistöveron nosto olisi voinut olla pienempi. Ehdotuksemme mukaan veronkorotusten yhteisvaikutus olisi ollut noin 2,9M €.

Vihreiden ja Vasemmistoliiton näkemys on, ettei rahoitusvajeen paikkaaminen vain kiinteistöveroa korottamalla edusta oikeudenmukaista politiikkaa, sillä sen vaikutus kohdistuu suhteellisesti voimakkaammin pienituloisiin

Vihreä ryhmä ei ole ajanut viime vuosina Keravalla tulo- tai kiinteistöverojen korotuksia. Tällä hetkellä kaupungin taloustilanne vaatii ryhmän mielestä kuitenkin lisätuloja kaupungin strategian mukaisten toimien, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja varhaiskasvatuksen riittävien resurssien ja toiminnan turvaamiseksi.