Keski-Uusimaa PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 25.11.2021

Jaana Carlenius

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on yksi yhteinen alue, joka voidaan nähdä kahdeksana suuralueena: Myyrmäki, Kivistö, Aviapolis, Tikkurila, Koivukylä, Korso, Hakunila ja Kerava, joissa tullaan toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

Yhtenäinen alue vaatii yhteistyötä.

Jokaisella alueelle on turvattavat yhtä hyvät ja kattavat palvelut asukkaidensa lähellä.

Esimerkiksi terveyskeskuksen minimikooksi on esitetty Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa 35/2020 väestöpohjaksi 20 000–30 000 asukasta, jonka pohjalta terveyskeskukset löytyvät jo nyt tuon mittakaavan mukaisesti kaikilta muilta alueilta paitsi Aviapoliksesta ja Kivistöstä.

Aviapoliksen asukasluku on 20 000 ja Kivistön 17 000, joka tulee kasvamaan huomattavasti lähivuosina.

Tämän esimerkin mukaisesti on huolehdittava, että Aviapoliksen ja Kivistön alueen asukkaat saavat tarvitsemansa terveyspalvelut riittävän läheltä.

Väestönkasvun jatkuessa on näiden lisäksi edelleen tarve nykyisille terveyskeskuksille. Myös vanhojen keskusten asukkailla on jatkossakin oltava helposti saavutettavat terveyspalvelut.

Siihen me Vantaan ja Keravan Vihreät pyrimme yhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa.

Jaana Carlenius, Keravan Vihreiden puheenjohtaja

Hanna Valtanen, Vantaan Vihreiden puheenjohtaja