Keravan päätös salivuokramaksujen korottamisesta tulee palauttaa valmisteluun

Perjantaina 26.11.2021 Keski-Uusimaa uutisoi Keravan kaupungin nostavan salivuokria Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa pidetyn äänestyksen jälkeen.

Keravan kaupungin liikuntasuunnitelmasta käy ilmi, että liikkumattomuuden laskennalliset kustannukset Keravalla ovat lähes 40 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2020 MOVE -kuntokartoituksen mukaan, 47,2 %lla keravalaisista 5. luokan oppilaista on heikko fyysinen toimintakyky. Tilanne on vakava. Lasten ja nuorten fyysinen kunto on laskenut entisestään. Samaan aikaan lastensuojelun kulut ovat jatkuvassa kasvussa.

Keravan kaupungin strategian tavoitteina on ennaltaehkäisevä toiminta ja keravalaisten tasapuolisten harrastamismahdollisuuksien parantaminen. Liikuntasuunnitelman päätavoite on, että keravalaiset liikkuisivat enemmän ja että liikkuminen olisi kaupungin menestystekijä. Liikuntasuunnitelman tavoitteina on myös liikkumisen esteiden madaltaminen ja seurojen elinvoiman säilyttäminen. Keravalaisille seuroille tehdyn kyselyn mukaan suurimmaksi kehityskohteeksi koettiin liikuntavuorojen korkeat hinnat.

Miten Kerava reagoi tilanteeseen ja toteuttaa strategiaansa ja tavoitteitaan? Nostamalla yhdistyksille (käytännössä urheiluseuroille) tarjottavien salien vuokrahintoja jopa 125% ja vahvistamalla näin liikkumisen polarisoitumista vain hyväosaisten etuoikeudeksi. Keravalainen seuratoiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoistyöhön ja tästä syystä seurat pystyvät tarjoamaan kohtuuhintaisia, matalan kynnyksen harrastuksia. Suunniteltu korotus johtaa suoraan korkeampiin kausimaksuihin.

Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi; paikalla on turvallisia aikuisia ja oma yhteisö. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua luopumaan harrastuksesta kausimaksujen nousun vuoksi.

Miksi kaupunki haluaa tietoisesti vaikeuttaa kolmannen sektorin vapaaehtoistoimintaa? Kaupungin tulee toimia kohtuullisesti ja ennakoitavalla tavalla, jotta seurat voivat jatkossa tarjota pitkäjänteisesti harrastuksia lapsille ja nuorille. Indeksikorotukset ovat asia erikseen, mutta esitetyn kaltainen kohtuuton korotus viiden viikon varoajalla lamaannuttaa osan seuroista ja jättää harrastajia toiminnan ulkopuolelle. Hyvinvointiin satsatut rahat tulevat takaisin vasta vuosien päästä. Säästöt ovat moninkertaiset sijoitukseen verrattuna. Tämä toimii valitettavasti myös käänteisesti. Tavoiteltu 50 000 euron säästö tulee myöhemmin moninkertaisena laskuna maksettavaksi.

Tilanteen korjaaminen edellyttää, että kaupunginhallitus käyttää kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan palauttaakseen salivuokrien korotukset uudelleen valmisteluun.

Katja Lautimo, 1.varavaltuutettu (vihr.), aktiivinen seuratoimija, Kerava
Laura Tulikorpi, kaupunginvaltuutettu (vihr.) sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, Kerava