Arvoisa puheenjohtaja, kollegat, viranhaltijat ja muut kuulijat,

Tämä syksy on ollut poikkeuksellisen haastava  ja raskaskin. Olemme saaneet aloittaa tämän uuden valtuustokauden synkemmissä tunnelmissa johtuen Keravan kaupungin talouden haasteellisesta tilanteesta. Vuodesta 2021 on ennusteen mukaan tulossa alijäämäinen, vaikka valtio kompensoi koronasta aiheutuneita kuluja täysimääräisesti kunnille. Tulevat vuodet näyttävät yhtä haasteellisilta, ellei jopa haasteellisemmilta.

Kaupungin haasteellisen taloudellisen tilanteen takia olemme yhdessä poliittisten ryhmien muodostaman sopeuttamistyöryhmän kanssa joutuneet pohtimaan erilaisia sopeuttamiskeinoja, joilla saisimme kurottua 6 miljoonan euron vajeen. Sopeuttamistyöryhmän alkuperäinen lista oli pitkä. Listalta pikkuhiljaa poistettiin yhdessä tärkeäksi koetut kohdat. Työskentelyyn käytettiin kymmeniä tunteja, monia pimeitä syysiltoja. Välillä jaksaminen oli koetuksella varmasti meillä kaikilla, mutta onneksi töitä on tehty hyvällä yhteistyöllä avointa keskustelua käyden.

Talousarvioneuvottelut alkoivat sopeuttamistyöryhmän jo karsitun listan perusteella. Tässä vaiheessa aika pian huomattiin, ettei pelkät menopuolen toimet riitä korjaamaan vajetta. Oli selvää että veronkorotuksiin joudutaan. Tässä kohtaa alkoi myös näkyä eri poliittisten ryhmien näkemyserot. Osa koki, että veronkorotusten tulisi olla sen suuruisia, että talous ei ajaudu ensimmäisestä vastoinkäymisestä miinukselle. Osan mielestä kaupungin budjetin ei olisi tarvinnut jäädä kuin juuri ja juuri plussalle. Osan mielestä tuloveroon ei voinut koskea ja osan mielestä kiinteistövero olisi pitänyt pitää ennallaan. Vihreän ryhmän näkemys oli se, että olisi pitänyt löytyä kompromissi, koska yksittäistä verolajia korottamalla päädytään kohtuuttomaan korotukseen eikä siitä huolimatta saada budjettia riittävästi ylijäämäiseksi.

Lopulta pöydällä oli budjettiehdotus, jossa verojen korotus oli euromääräisesti niin pieni, ettei kaupungin talous kestä yhdenkään sopeutustoimen puolittaista onnistumista, epäonnistumisesta puhumattakaan. Tai sitä, että verotulojen kehitys jäisi jälkeen talousarvioon tuodusta veroennusteesta, joka on reilusti isompi kuin mitä valtionvarainministeri ennustaa. Tällä mallilla on aika todennäköistä, että jossain kohtaa ensi vuotta taloutta joudutaan tarkastelemaan uudestaan. Kun esitys sisälsi vielä ehdon siitä, että talouden jäädessä suunnitellusta tulee tilanne paikata lisäsopeutuksilla, todettiin, ettei ryhmämme voi tähän lähestymistapaan sitoutua.

Keravalla on yleensä tehty veropäätökset marraskuun valtuustossa, ja menoista eli tulevan vuoden budjetista on päätetty vasta joulukuussa. Tämä toimintatapa on yleensä ihan toimiva, kun päätöksiä tehdään yksimielisesti eikä veroihin kosketa. Tällä kertaa tämä tapa oli ongelmallisempi, koska jouduttiin tekemään kivuliaita päätöksiä sopeuttamisista ja veronkorotuksista. Sopeuttamislista ja tulevan vuoden budjetti olisi tärkeää käsitellä tulojen päättämisen yhteydessä, jotta jokainen valtuutettu voi tehdä päätöksensä riittävällä tiedolla. Ja toisaalta, avoimuuden kannalta olisi tärkeää välittää kokonaiskuva myös kaupunkilaisille, jotta he ymmärtäisivät mihin päätökset tuloista perustuu. Toivomme että jatkossa sekä tulo- että menopäätökset tehtäisiin marraskuun valtuustossa.

Jos mennään tänään päätettävään talousarvioon, ja sen liitteenä olevaan sopeuttamislistaan. Nostimme neuvotteluiden aikana useaan otteeseen huolen sosiaali- ja terveystoimialan säästötavoitteista. Ensinnäkin emme halunneet hyväksyä palveluasumisen toimintatapaa, jonka perusteella keravalaisille vanhuksille voidaan tarjota palveluasumisen paikkaa jopa 150 kilometrin päästä. Keravalaisilla vanhuksilla  tulee olla oikeus asua elämänsä loppuun asti kotipaikkakunnallaan niin halutessaan. Tämä on arvokysymys. Ryhmänä koemme epäonnistuneemme, tehostetun palveluasumisen sopeutustoimet olisi pitänyt saada pois sopeuttamisohjelmasta. Yhdessä demareiden kanssa yritimme tämän saada pois listalta. Tässä kohtaa haluammekin kiittää demareita tämän asian ajamisesta.

Soten sopeutuslistalla oli muitakin huolenaiheita. Toimialajohtajan sanojen mukaan sopeutustoimet tietyiltä osin ovat kuin dominopalikat;  jos edellinen keino ei toteudu, sama käy seuraavalle. Eli vaikka sopeutustoimet vaikuttavat hyviltä toteutuessaan, on ilmassa kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä.

Soten sopeutuslistalta löytyi myös suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset. Neuvottelujen aikana meille kerrottiin, että asiakasmaksujen korotukset koskisivat ainoastaan käyntimaksuja, eikä toimenpidemaksuihin tulisi korotuksia. Tästä ei neuvottelujen aikana saatu tarkempia maksutaulukoita, koska tämän oli tarkoitus mennä lautakunnalle viimeisteltäväksi, kuten monen muunkin sopeutustoimen. Nyt on selvinnyt, että korotusta tulee kaikkiin maksuihin. Tämä on ryhmällemme hankalaa hyväksyä.

Myös tilavuokrien korotukset olivat asia, joka herätti huolta neuvottelujen aikana. Toivoimme, että jotenkin olisi löydetty keino välttää tilavuokrien korotukset lasten ja nuorten harrastamisen kohdalla. Tilavuokrien korotusten lopullinen muoto jätettiin lautakunnan päätettäväksi, jotta lautakunta voisi varmistua siitä, että yksittäisille toimijoille ei koituisi kohtuuttomia maksujen korotuksia. Nyt lautakunnassa päätetty taulukko kuitenkin tarkoittaa 125 % korotusta liikuntasalien vuokriin, jonka vaikutukset valuu suoraan harrastusmaksuihin. Vaikutus tiettyjen lajien kohdalla voi olla harrastajaa kohden jopa 100-300 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei näitä lajeja pysty yhdenvertaisesti kaikki lapset harrastamaan harrastusmaksujen kalliiden hintojen takia. Ja nyt siis puhutaan esimerkiksi sellaisista lajeista kuin voimistelu, koripallo ja salibandy. Lajit joissa harrastaminen ei vaadi kalliita välineitä, mutta vaativat ison tilan.

Pitkien neuvottelujen päätteeksi jouduimme ryhmänä toteamaan, ettemme voineet sopimusta allekirjoittaa. Tämä ei missään nimessä ollut helppo päätös, mutta meidän oli pakko ryhmänä mennä arvojemme mukaisesti. Näin ollen emme voi hyväksyä tänään esitettyä talousarvioesitystä.

Lisäksi teen muutosehdotuksen tilavuokrista. Esitän, että tilavuokrien korotukset poistetaan sopeuttamislistalta ja talousarvioon tehdään Kasvatuksen ja opetuksen toimialan budjettiin vastaavan suuruinen muutos.

Loppuun haluamme sanoa kiitos. Vaikka neuvotteluiden päätteeksi emme kaikkien ryhmien yhteiseen lopputulokseen päästykään, ja sopimus jäi osalta ryhmistä allekirjoittamatta, haluamme kiittää kaikki ryhmiä sekä viranhaltijoita avoimesta keskustelusta ja hyvästä tunnelmasta joka neuvotteluiden aikana vallitsi. Välillä vaadittiin pitkää pinnaa ja pikaista toimintaa. Exceleiden pyörittelyä taisi tapahtua kaupunginjohtajan pöydällä jopa yön pimeinä tunteina. Kiitokset myös neuvotteluiden vetäjälle, ei ollut helppo rasti vetää näitä pitkiä neuvotteluita. Aikamoinen startti uudelle valtuustokaudelle! Tämän valtuuston kokouksen jälkeen voimme siirtyä ansaitulle joululomalle. Toivotammekin kaikille rauhaisaa ja rentouttavaa joulunaikaa!