Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi käyttöön Keravalla

Keravalla ei ole käytössä systemaattista menetelmää päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin. Monet lait kuitenkin edellyttävät päätösten vaikutusten arviointia, kuten terveydenhuoltolaki 11§, tasa-arvolaki 4§ ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen artikla 3. Kuntaliiton ja THL:n suosittama menetelmä päätösten vaikutusten ennakkoarviointiin on EVA. Se on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.

Päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnissa otetaan huomioon kuntalaisvaikutukset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, kuten lapsivaikutukset, terveysvaikutukset, yhdenvertaisuusvaikutukset sekä mm. ympäristö- ja taloudelliset vaikutukset. Näitä vaikutuksia arvioidaan sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Vantaalla EVAus on ollut jo pitkään osa päätösprosessien toimintakulttuuria. Näemme erittäin tärkeänä, että erityisesti nyt tulevan yhteisen hyvinvointialueemme vuoksi, Keravalla olisi käytössä yhtenevät menetelmät Vantaan kanssa. Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ jää kunnille ja sujuvan yhteistyön lisääminen sekä Vantaan, että hyvinvointialueen kanssa, puoltaa myös EVAuksen käyttönottoa Keravalla.

EVA on tärkeä työväline päätöksenteon vaikuttavuuden arviointiin ja päätöksenteon systemaattisuuden lisäämiseen. Se tuo päätöksentekoon myös läpinäkyvyyttä, kun päätösten perusteet tulevat näkyviksi ja niitä on helpompi arvioida jälkikäteen. Taloustilanteen ollessa tiukka, on päätösten vaikuttavuuden arviointi erityisen tärkeää, jotta vältytään päätöksiltä, jotka tuottavat säästöjä lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä tähtäimellä tuovat lisää kuluja.

Aiheesta kaksi vuotta sitten tehty valtuustoaloite ei johtanut toivottuihin toimenpiteisiin. Me allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki ottaa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVA) käyttöön osana keravalaista päätöksentekoprosessia.

Mari Kauhaniemi

Laura Tulikorpi