Vammaisperheen arki on monella tapaa haastavaa ja kuormittavaa. Koska tilanteet perheissä ovat hyvin yksilöllisiä, tarvitaan joustavia palveluita sekä nopeasti ja helposti käyttöön otettavia tukimuotoja. Yleisenä periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apu-väline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua.

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

Osa yllä mainituista asioista saattaa toteutua, mutta liian usein niiden hakeminen ei ole kovinkaan yksiselitteistä eikä tuen ja palveluiden saaminen helppoa. Ylipäätään tieto erilaisista palveluista on usein puutteellista, eikä esteettömyys ole itsestään selvää kaupunkisuunnittelussa eikä palveluiden saatavuudessa.

Lapsiperheiden arki on hyvin kuormittavaa. Tiedon etsiminen ja hakemusten täyttäminen ei välttämättä onnistu tai jää vain tekemättä kiireisen ja kuormittavan arjen alla. Siksi perheiden hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta olisi erittäin tärkeää, että kunnalla olisi joustavasti toimivat ja yksilöllisesti vammaisen henkilön tarpeet huomioon ottavat vammaispalvelut. Koko perheen tilannetta ja mahdollista tuen ja palveluiden tarvetta tulisi arvioida säännöllisin väliajoin. Tällä hetkellä monessa asiassa on roimasti parannettavaa.

Vammais- ja erityislapsiperheissä on monenlaisia tilanteita, joihin tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia – aivan kuten muissakin lapsiperheissä. Vammais- ja erityislapsiperheet jäävät usein ulkopuolelle palveluista, joita muille lapsiperheille tarjotaan. Nämä tilanteet pitäisi tunnistaa ja niihin tulisi puuttua!

Perheissä monesti toinen vanhemmista toimii omaishoitajana. Omaishoitajan jaksamisen kannalta vammaispalveluiden tulisi pitää huolta siitä, että myönnetyt omaishoidon vapaat pystytään perheille järjestämään. Tilapäishoitopaikka pitää löytyä tai perheille tulee tarjota muita vaihtoehtoja.

Omaa lastaan tai läheistään jokainen hoitaa pyyteettömästi ja niin pitkään kuin se on tarpeen, mutta hyvinvointialueen tehtävä on huolehtia hoidettavan ja hoitajan riittävistä palveluista ja niiden sujuvuudesta sekä saavutettavuudesta!

Kirsi Peltonen
monivammaisen lapsen omaishoitaja, yhdistys- ja järjestöaktiivi
aluevaaliehdokas (vihr.)