Olen ehdolla aluevaaleissa, koska haluan edistää ihmisten tasavertaista kohtelua terveyspalveluissa. Ei ole oikein, että on ihmisestä itsestään kiinni, kykeneekö hän vaatimaan itselleen tai läheiselleen riittävän hoidon. Terveyspalveluista ei kuulu joutua taistelemaan. Kun ihminen tarvitsee terveyspalveluja, hän on yleensä avun tarpeessa. On väärin, että hankalassa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat taistelemaan hoidon saamisen eteen.

Kun uutta hyvinvointialuetta aletaan rakentaa, haluan olla mukana pitämässä huolen siitä, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset otetaan kaikessa suunnittelussa huomioon. Syrjäytymisen estäminen on olennainen osa laadukkaita terveyspalveluita. Kun palvelut ovat kaikkien saavutettavissa, syrjäytymiseen johtavia syitä ja esteitä voidaan tehokkaasti poistaa. Tästä hyötyy yksilön lisäksi koko yhteiskunta.

Minulle tärkeitä asioita ovat neurokirjon henkilöiden, sekä lasten että aikuisten, haasteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa ja oikeanlaiset ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palvelupolut. Mielenterveyden haasteiden kartoittamisessa tulisi ottaa huomioon myös mahdolliset nepsyhaasteet.

Nuorten mielenterveyden tukeminen ja uupumisen estäminen ovat tärkeitä asioita, joita aion edistää. Vanhusten turvallisen vanhuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Keravalla ja Vantaalla tulisi olla hyvää ja turvallista elää elämän ensihetkistä sen viimeisiin hetkiin asti. Turvallisuus on saavutettavuutta ja saavutettavissa, siihen uskon, ja sen eteen aion tehdä kovasti töitä.

Eeva Anundi
YTM, valokuvaaja-yrittäjä
aluevaaliehdokas (vihr.)