Yksi vaalilupauksistani on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden vahvistaminen.

Noin vuosi sitten julkaistiin vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma, jolla edistetään sopimuksen täytäntöönpanoa. Ohjelman pääpaino on edistää vammaisten oikeutta osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Vammaissopimuksen toimintaohjelmassa (2020-2023) todetaan myös, että alueellisille vammaisneuvostoille on annettava riittävät toimintamahdollisuudet. Jotta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvosto voi toimia vahvasti heti alusta alkaen sille täytyy antaa riittävät taloudelliset resurssit ja saada poliittiset päättäjät ja viranhaltijat tekemään hartiavoimin töitä vammaisten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa mm. riittäviä peruspalveluita, jotta eri vammaryhmien erityisiin tarpeisiin voidaan antaa apua. Moniammatillinen osaaminen varmistaa palveluiden jatkumisen myös tulevalla siirtymäkaudella, kun vammaispalveluja järjestetään osittain uudelleen. Järjestöt on myös pidettävä edelleen vahvana yhteistyökumppanina, jotta niiden asiantunteva rooli voi säilyä.

Osallisuus tarkoittaa, että palvelujen käyttäjiä/asiakkaita kuunnellaan ja heidän kanssaan käydään vuoropuhelua. Puhutaan asiakasosallisuudesta, jolla tarkoitetaan asiakkaiden aktiivista osallistumista palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.

Uskon, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella palvelujen käyttäjän ääntä halutaan kuunnella. Minä ainakin haluan.

Kirsi Kanerva-Poranen
hallintotieteiden maisteri, palveluyksikön johtaja
aluevaaliehdokas (vihr.)