Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan mielipidepalstalla 10.2.2022

Kiitos Tiina Raevaara mielipidekirjoituksestasi Keravan metsien puolesta 6.2.2022. Kysymyksesi luontokadon torjumisesta on todella aiheellinen. Keravalla rakennetaan jatkuvasti metsien päälle. Näin ei saa jatkua, sillä metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömiä. Lisäksi niillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin tuojana ihmisten asuinympäristöissä.

Kuten toteat, kaavoitusprosessit ovat hitaita ja kaavat usein ajastaan jäljessä jo valmistuessaan. Valitettavasti tämä näkyy Keravan yleiskaavassa ja monissa sitä toteuttavissa asemakaavoissa siten, että luontoarvoja huomioidaan niissä heikommin kuin ajantasaisen tieteellisen tiedon kannalta olisi perusteltua. Viime kesäkuussa valtuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton viherkaava oli kaupunkimme viimeisin iso ponnistus luontoarvojen eteen ja nosti niiden vaikutusta kaavoituksessa sitä ohjaavana dokumenttina. Metsiä ja luonnon monimuotoisuutta ei siitä huolimatta huomioida viherkaavassakaan riittävästi. Luontoarvojen nousu elää kiivasta kilpajuoksua rakennuspaineiden kanssa. Sekä viranhaltijat että me päättäjät olemme osittain laajempien vaikuttavien tekijöiden, kuten globaalin kaupungistumistrendin armoilla. Kyse ei ole pelkästään Keravan sisäisistä päätöksistä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, eikä saa tarkoittaa sitä, etteikö Keravalla kannattaisi pyrkiä yhä parempiin päätöksiin metsien ja lähiluonnon puolesta. Olisi pohdittava vakavasti, miten voisimme välttää kohtalokkaat virheet päätöksissä, jotka sanelevat monimuotoisen elämän mahdollisuudet tulevaisuuden Keravalla. Keravan päättäjien olisi syytä miettiä, pystymmekö muuttamaan jo tekemiemme kaavojen tulkintaa luontomyönteisemmäksi vai onko parempi ryhtyä peräti tekemään korjauksia nykyiseen yleiskaavaan ja viherkaavaan. Maailmanlaajuisen luontokadon ja Suomen metsien lajikadon vakavuuden huomioon ottaen viherkaava olisi myös aiheellista muuttaa oikeusvaikutteiseksi, jolloin sen noudattaminen kaavoituksessa olisi sitovaa eikä ainoastaan ohjaavaa.

Keravan vihreä valtuustoryhmä on toiminut viime vuosina aktiivisesti mm. viherkaavan saamiseksi Keravalle, Pihkaniityn metsän säilyttämiseksi, Kytömaan suon ennallistamiseksi ja monien muiden luontokohteiden puolustamiseksi. Ryhmästämme on tullut myös aloite metsäsuunnitelmasta, jonka tavoitteena olisi metsien säilyminen mahdollisimman luonnontilaisina. Viimeksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.2.2022 jätimme valtuustoaloitteen Jänisvuoren ja Skogsterin metsäalueiden suojelemisesta.

Keravan metsät ansaitsevat parempia päätöksiä. Ajamme niitä aktiivisesti ja toivomme, että kaikki valtuustoryhmät ryhtyvät hyvässä yhteistyössä edistämään niitä kanssamme.

Keravan Vihreä valtuustoryhmä