Keravan kaupungin ilmastosuunnitelma on päivitettävä ja resurssit ilmastotyölle turvattava

🌎 Ilmastonmuutos on uhka hyvinvoinnillemme ja luonnon monimuotoisuudelle. Viimeisin YK:n ilmastopaneelin IPCC:n raportti julkaistiin 28.2.2022. Raportin viesti on vakava ”Jos viivyttelemme enää yhtään, menetämme lyhyen ja erittäin nopeasti sulkeutuvan ikkunan, jolla voidaan turvata ihmiskunnan tulevaisuus.” Raportin mukaan ilmastonmuutosta ei voi enää täysin pysäyttää. Päästövähennysten lisäksi ilmastonmuutokseen, sen tuomiin riskeihin ja sopeutumiseen varautuminen on välttämätöntä. Tämä vaatii välittömiä toimia ja laajaa yhteistyötä kaikilla hallinnon tasoilla. Siksi päästöjen vähentämisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen tulee olla osa kaikkea päätöksentekoa. Päätösten vaikutusten arviointia on tehtävä myös tästä näkökulmasta.

🌿 Kaikki toiminta, joka suojelee, säilyttää ja ennallistaa ekosysteemejä, edistää ilmastokestävää kehitystä. Ilmastonmuutos- ja luontokato -ratkaisut liittyvät kiinteästi yhteen. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös terveyteemme. Sosiaali- ja terveysalan politiikka ei myöskään ole irrallaan ilmastotyöstä. Olemme saaneet myös huomata, miten ilmastopolitiikka kytkeytyy turvallisuuspolitiikkaan. Vain kunnianhimoinen ilmastopolitiikka voi estää pahimman.

✅ Keravan kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa 2021-2030 tulee tarkastella uudestaan siitä näkökulmasta, mitä tavoitteita voimme jouduttaa ja mitkä suunnitelmassa vielä keskeneräisenä olevat, kuten toimialojen sopeutumistyön määrittelyt, voidaan tehdä valmiiksi. Suunnitelmaan tulee lisätä jätehuollon kehittäminen kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Keravalla tulisi ottaa käyttöön ilmastobudjetointi osana taloussuunnittelua ja resurssiviisas taloudenpito osana kaupunkimme hiilineutraalisuus -tavoitetta. Lisäksi Keravan tulisi liittyä FISU -verkostoon, joka on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat edistää kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kansallisina edelläkävijöinä. Verkostossa on mukana muitakin radanvarsikaupunkeja, kuten Hyvinkää, Riihimäki ja Lahti. Toivon, että Kerava haluaa olla kestävien ratkaisujen edelläkävijä.

🌿 Kaupungissamme toimii osa-aikainen ilmasto-ohjelmapäällikkö EU:n rahoittaman Match Up -hankkeen turvin. Tämän hankkeen rahoitus päättyy syyskuussa. Ilmastotyön jatkuvuus on kuitenkin turvattava myös hankerahan päättyessä. Keravalla on hiljattain otettu käyttöön Ympäristövahti -työkalu, jonka tarkoitus on tuottaa dataa päätöksenteon ja kaupunkistrategiamme täytäntöönpanon tueksi. Tämän työkalun ajan tasalla pitäminen vaatii myös resursseja, jotta dataa on saatavilla reaaliajassa.

✅ Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravan kaupunki turvaa ilmastotyön riittävät resurssit. Kaupungin ilmasto-ohjelman päivittämistyö, toimeenpanon seuranta, Ympäristövahti -työkalun ylläpito ja ilmastonäkökulman integrointi kaikilla toimialoilla sekä ilmastopäällikön työn jatkuvuus on taattava myös syyskuun jälkeen. Tämä luo myös edellytykset ilmastobudjetoinnille ja resurssiviisaalle taloudenpidolle. Toivomme, että ilmasto-ohjelmapäällikön työn vakinaistamisen mahdollisuutta selvitetään.

✅ Esitämme myös, että valtuustolle pidetään Keravan kaupungin kestävän energian ja ilmastotavoitteiden tilannekatsaus, jotta myös meillä päättäjillä on ajantasainen tieto päätöstemme ilmastovaikutusten arviointiin. Edellytämme, että tilannekatsauksen yhteydessä valtuustolle esitellään FISU-verkoston resurssiviisaus -tavoitteet.

Valtuutettu Laura Tulikorven valtuustoaloite Keravan kaupungin ilmastotyön jatkuvuuden puolesta kaupunginvaltuuston 21.3.2022 kokoukseen.