Valtuustoaloite kulkureitin rakentamiseksi Kercan alueelta Savionselänteenkorven luontokohteeseen.

Savionselänteenkorpi on arvokas Metso-ohjelmaan soveltuva luontokohde. Tällä hetkellä kohteeseen ei ole reittiä Keravan puolelta, vaikka alue on helposti naapurikuntalaisten, vantaalaisten tavoitettavissa.

Savion alueella on niukasti rakentamattomia metsä-/ luontokohteita. Saviolla näitä kohteita on Sielunrajankallio ja pieni osa Matkoissuota.

Esitämme, että Kercan alueelta järjestetään kulkuyhteys tuolle arvokkaalle alueelle keravalaisten käyttöön.

 

Säde Evilä        Liisa Hyttinen