Aikataulusyistä itse ääneen puhuminen jäi pois, mutta voit kuitenkin lukea puheen koulutuksen puolesta tästä:

”Kun nuorena opettajaopiskelijana valitsin vihreät, oli keskeisin syy vihreiden profiloituminen sivistyksen puolueena. Uskoin silloin ja uskon edelleen, että laadukas kasvatus ja koulutus on avain yhteiskuntamme haasteisiin. Vihreiden vahva ympäristöpolitiikka oli tietysti toinen syy, mutta kyky välittää ympäristöstä ja kyky ymmärtää syy-seuraussuhteita, ei synny itsestään.

Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori tuntee kuuluvansa joukkoon ja että hänet hyväksytään omana itsenään. Meidän on varmistettava jokaiselle riittävä apu ja tuki viipymättä. Lapset ja nuoret tarvitsevat onnistumisia, kannustusta ja kokemuksen, että heidän mahdollisuuksiinsa uskotaan, epäonnistumistenkin jälkeen. Näillä ededellytyksillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa täyteen mittaansa. Sivistynyt ihminen huolehtii itsestään, mutta välittää myös toisista ja ympäristöstään.

Suomi on jäänyt jälkeen muista pohjoismaista koulutuksen rahoituksessa. Vaikka koulutuksen rahoitus on leikkausputken jälkeen käännetty nousuun, on matka muiden pohjoismaiden tasolle pitkä. Koulutus ja tutkimus ovat meidän luonnonvarojamme, joista on pidettävä merkittävästi parempaa huolta kuin nyt. Pitkäjänteinen koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus on turvattava.

Emme tule selviämään tulevaisuuden haasteista ilman ihmisiä, jotka kykenevät ajattelemaan itseään pidemmälle. Emme tule selviämään ilman vahvaa yleissivistystä, kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Tarvitsemme ihmisiä, jotka jaksavat lukea edes IPCC -raportin tiivistelmän. Emme tule selviämään ilman tutkijoita, jotka tekevät intohimoisesti töitä ratkaistakseen yhteiskuntamme ja globaaleja ongelmia. Heitä ei ole, ellemme onnistu takaamaan jokaiselle parhaat mahdolliset eväät kasvaa omaan potentiaaliinsa.

Meidän vihreiden on nostettava kasvatuksen, koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys takaisin aktiiviseen keskusteluun.”

Laura Tulikorpi