Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.22 käsiteltiin monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan perustamista. Katja Lautimo (vihr.):

”Kotoutumisen edistämisen ohjelma vuodesta 2022 vuoteen 2025 on lausuntokierroksella. Ohjelmassa painotetaan perheiden tukemista, suomen kielen taidon vahvistamista ja opiskelujen kautta työllistymistä.

Varmistaaksemme vähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumisen ja edistääksemme kotoutumista tarvitsemme vaikuttamistoimielimen, joka omalta osaltaan varmistaa, että lakisääteisen ohjelman tavoitteet toteutuvat. Tämän neuvottelukunnan tehtävä on nimenomaan edistää etnisten ryhmien integroitumista ja hyviä etnisiä suhteita.

Mitä tulee muutamaan aikaisemmin (valtuuston kokouksessa) käytettyyn puheenvuoroon, tuntuu ihmeelliseltä, että samaan aikaan yhtäällä vaaditaan oppimaan kieli, menemään töihin ja sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja toisaalla pyritään torppaamaan systemaattisesti kaikki kielitaitoa ja työllistymistä edesauttavat tukitoimet vaihtelevin perustein.

Kotoutumisen edistäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Toivon, että monikulttuurisuusasiain neuvottelukuntaan valitaan puolueista sellaiset henkilöt, jotka ovat aidosti valmiita tekemään Keravalla ennakkoluulottomasti ja rakentavasti töitä kotoutumisen onnistumisen eteen.”