Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.22 käsiteltiin viime vuoden tilinpäätöstä. Vihreän valtuustoryhmän tilinpäätöspuheenvuoron esitti ryhmän puheenjohtaja Aila Lind-Mäki.

Aila Lind-Mäki

”Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat,

On aika katsoa taaksepäin vuotta 2021. Koronasta ei vieläkään päästy eroon, ja se vaikutti monella tapaa politiikan tekemiseen. Kokoukset hoidettiin Teamsissa, eikä perinteisiä seminaareja päästy järjestämään. Onneksi koronarokotukset aloitettiin sujuvasti vanhan Anttilan tiloissa.

Alkukevään kuntavaalitkin jouduttiin siirtämään koronan takia kesäkuulle, joten kuntalaiset pääsivät äänestämään poikkeuksellisen lämpimissä keleissä. Äänestäjien kohtaaminen kasvotusten jäi vähemmälle koronan takia, ja myös äänestysprosentti jäi harmittavan matalaksi.Uusi valtuusto pääsi aloittamaan työt elokuussa, ja syksy olikin haastava pitkien sopeuttamisneuvottelujen vuoksi. Helppoa ei ollut, eikä kaikille sopivaan kompromissiin päästy, mikä on melko harvinainen tilanne Keravalla.

Kerava on aina ollut aktiivinen kehittämään toimintojaan erilaisten hankkeiden avulla. Viime vuonnakin lista erilaisista hankkeista oli pitkä. Hankkeet ovat usein hyvä mahdollisuus löytää uusia toimintatapoja ja oppia uutta, mutta monet hankkeet ovat ikävä kyllä Keravalla päättyneet hankerahan loputtua. Olisi tärkeää, että hankkeita ja niiden vaikuttavuutta seurattaisiin tarkasti myös hankkeen aikana, ja jo hyvissä ajoin varattaisiin budjettiin rahaa hyväksi todettujen uusien toimintojen jatkumiselle myös hankerahan päätyttyä.

Vaikka hankkeet ovat hyvä tapa kehittää kaupungin toimintaa, ja mahdollisuus löytää uutta, pitäisi hankkeiden kohdalla kuitenkin tarkkaan pohtia, mitkä hankkeet oikeasti tuovat lisäarvoa ja mitkä ehkä voisi jättää väliin. Uudet hankkeet vaativat aina resursseja kaupungin puolelta, joten liian moni päällekkäinen uusi hanke voi rasittaa niin kaupungin henkilökuntaa kuin talouttakin.

Viime vuoden taloudellista alijäämätilannetta helpottivat hieman loppuvuodesta saadut koronakorvaukset sekä odotettua suuremmat verotulot. Yllätyksiltä ei tosin vältytty, kun kasvatus- ja opetustoimiala ylitti oman budjettinsa yllättäen miljoonalla eurolla. Olisi tärkeää tarkastella tehtyjä virheitä ja ilmenneitä ongelmia, ja käydä ne kunnolla läpi, jotta voidaan tehdä korjaavat liikkeet tuleville vuosille. Kaupungin talouden kehittymistä pitäisi pystyä realistisemmin ennustamaan, jotta voitaisiin saavuttaa tasapainoisempi taloudellinen tilanne.

Vihreä valtuustoryhmä esittää huolensa maanmyyntitulojen toteutumattomista odotuksista vuosi vuodelta. Kerava on nykyisellään hyvin tiiviisti rakennettu, maata meillä on rajallisesti pienestä pinta- alastamme johtuen. Myös kuntalaiset ovat viime vuosina aktivoituneet metsien, puistojen ja vanhojen asuinalueiden suojelussa. Valtuutettujenkin ympäristötietoisuus on lisääntynyt lähes kaikissa puolueissa. Toivomme, ettei epärealistisilla maanmyyntitulojen tavoitteilla pyrittäisi paikkaamaan kaupungin taloutta jatkossa.

Lopuksi Vihreän valtuustoryhmän puolesta haluan kiittää viranhaltijoita ja kaupungin henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Suuret kiitokset myös kaikille valtuustoryhmille yhteistyöstä. Tämän jälkeen pääsemme viettämään ansaittua kesälomaa. Hyvää kesää kaikille!”