Keravan kaupunki mukaan energiansäästökampanjaan

Venäjän sotatoimet ja tämän myötä fossiilisesta energiasta irtautuminen ovat tehneet energian säästämisestä entistäkin tärkeämmän tavoitteen. Jokaisen on kannettava erityistä vastuuta energian säästämiseksi, niin koko Euroopan, Suomen, Keravan kaupungin, kuin yksittäisen asukkaan. Nyt tarvitaan kaikki nopeavaikutteiset ja konkreettiset energiansäästötoimet käyttöön.

Me aloitteen allekirjoittaneet edellytämme, että Keravan kaupunki liittyy mukaan työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston, Motivan, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyössä luomaan energiansäästökampanjaan “Astetta alemmas”. Keravan kaupungin tulee suunnitella energiansäästötoimenpiteet huomioiden kaupunkilaisten turvallisuus ja terveys. Tämän lisäksi Keravan kaupungin tulee viestiä energiansäästötoimenpiteistään ja niistä saaduista säästölaskelmista näkyvästi eri viestintäkanavissa ja julkisten rakennusten seinillä.

Keravan kaupungin tulee energiansäästökampanjalla kannustaa myös yrityksiä ja asukkaita mukaan kampanjaan ja osallistaa kaupunkilaiset ideoimaan säästövinkkejä. Kaupungin omalla esimerkillä, aktiivisella viestinnällä ja asukkaiden kannustamisella on suuri merkitys energiakriisin hoitamisessa. Kaupunkilaisille on välityttävä viesti, että Keravan kaupunki tekee osaltaan kaikkensa selviytyäksemme tulevasta lämmityskaudesta ja energian säästämisen tavoitteista myös jatkossa.

Lisäksi toivomme, että Keravan kaupunki haastaa mukaan myös Keravan Energian viestimään aktiivisesti energiansäästöön kannustaen.

Energiansäästötalkoilla luomme myös yhteisöllisyyttä ja uskoa siihen, että selviämme tulevasta yhdessä.

Laura Tulikorpi