Valtuustoaloite 29.8.2022 Savionselänteenkorven suojelemiseksi Keravan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

Keravan Saviolla sijaitseva Savionselänteenkorpi on sopiva kohde luonnonsuojelualueeksi, totesi tekninen lautakunta päätöksessään 14.12.2021. Päätöksen esittelytekstissä todetaan: ”Keravan kaupungin metsien joukossa tuo kyseinen alue on melko laaja, yhtenäinen sekä monipuolista maastoa sisältävä.” Keravan luontoselvityksessä 2014 Savionselänteenkorpeen kuuluvan kostean korpialueen on lahopuustonsa perusteella todettu täyttävän myös Metso-ohjelman mukaisen suojelun kriteerit.

Jotta keravalaiset pääsevät nauttimaan tästä hienosta metsäalueesta, Savionselänteenkorven alueelle tulee rakentaa ulkoilureitti Keravan puolelta. Olisi hienoa, että Keravan 100-vuotisjuhlavuotena perustetaan Keravalla uusi luonnonsuojelualue ja kulkureitti sinne juhlavuoden kunniaksi.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaakin, että Savionselänteenkorven luonnonsuojelualueen perustaminen ja virkistysreitin rakentaminen ajoitetaan siten, että ne ovat kaupunkilaisten käytettävissä Keravan vuoden 2024 alkuun mennessä.

Keravan Vihreä valtuustoryhmä