5.10. juhlitaan kansainvälistä maailman opettajien päivää! Miltä suomalainen koulutus ja opettajan työ tänä päivänä näyttää?

Olemme menneinä vuosina saaneet ylpeillä kansainvälistä mainetta niittäneillä PISA-tuloksilla ja Suomen koulutusjärjestelmään on tultu tutustumaan ympäri maailmaa. Nyt tilanne on toinen. Maanantaina 3.10. julkaistiin OECD -maiden koulutusta vertaileva Education at a Glance selvitys. Sen mukaan Suomi jää kauas koulutuksen kärkimaista korkeakoulutettujen määrässä. Myös panostuksessa koulutuksen resursseihin olemme jääneet muiden pohjoismaiden vauhdista jo pitkään.

Koulutus on ollut suomalainen menestystarina. Se on vuosikymmenet turvannut yhdenvertaisen laadukkaasti ja maksutta kaikille edellytykset päästä niin pitkälle kuin omat siivet kantavat. Se on varsin hyvin tasannut oppijan taustasta johtuvia sosioekonomisia eroja. Koulutus myös luo ja vahvistaa turvallisuutta. Oppinut ja sivistynyt kansa tuntee historiaa, ajattelee loogisesti sekä yhteisöllisesti ja tunnistaa väärän informaation oikeasta. Oppinut kansa on luova, innovatiiviinen ja valmis oppimaan uutta.

Hyväkään koulutusjärjestelmä ei pysy pitkään pystyssä ilman riittävää resursointia, sillä se lepää ihmisten – opettajien ja rehtoreiden harteilla. Viime vuosina olemme saaneet lukea toistuvia puheevuoroja opetushenkilöstön uupumisesta ja ilman tukea jääneistä oppijoista. Tähän meillä ei ole Suomessa varaa.

Koulutuksen rahoituksen on oltava ennakoitavaa ja ennen kaikkea riittävää. Nykyinen yleiskatteellinen valtionosuusrahoitusjärjestelmä ei aina takaa, että esimerkiksi perusopetuksen rahoitus kohdistuisi sinne mihin se on tarkoitettu eli kasvatukseen ja koulutukseen. Näistä asioista päätetään kunnissa ja siinä meillä kuntapäättäjillä on keskeinen rooli. Eduskunnan tehtävä on päättää koulutuksen rahoituksesta; sen on myös edellytettävä, että rahoitus käytetään siihen mihin se on tarkoitettu.

Eduskuntavaalien keskusteluteemat liittyvät väistämättä sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen – halusimme tai emme. Siksi turvallisuuskeskusteluun on otettava korostuneesti mukaan myös koulutus. Turvallisuus ja osaaminen eivät ole itsestäänselvyyksiä eivätkä ilmaista. Siitä meidän suomalaisten on oltava valmiit maksamaan. Koulutuksen rahoitus ja laatu on turvattava seuraavalla hallituskaudella.

Hyvää maailman opettajien päivää kaikille opettajille ja rehtoreille!

Laura Tulikorpi
alue- ja kaupunginvaltuutettu
eduskuntavaaliehdokas