Luonnon monimuotoisuus -ohjelma Keravalle

Luontoarvot ovat Keravalla jatkuvasti tapetilla, koska rakentamisen tiivistäminen vähentää asukkaille tärkeiden viheralueiden määrää ja laajuutta. EU:ssa valmisteilla oleva ennallistamisasetus ohjaa jäsenmaita ja niiden kaupunkeja huolehtimaan yhä paremmin viherympäristöjen laadusta. Luontokadon seuraukset ekosysteemeille sekä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille ovat niin merkittävät, että jokaisen kunnan ja kaupungin on tehtävä osansa sen pysäyttämiseksi.

Merkityksellistä ei ole ainoastaan viheralueiden pinta-ala vaan myös ekosysteemien rikkaus ja sen vahvistaminen.

Keravalla on viime vuosina oltu tekemässä metsäohjelmaa ja vesistöjensuojeluohjelmaa. Luontoarvojen merkitys kasvaa jatkuvasti ja siksi tulevaisuuden tarpeisiin vastaisi paremmin luonnon monimuotoisuusohjelma eli LUMO-ohjelma. Lukuisat suomalaiset kaupungit ja kunnat sekä mm. Pirkanmaan maakunta ovat jo tehneet oman LUMO-ohjelmansa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Kerava laatisi oman LUMO-ohjelman. Keravan LUMO-ohjelma sisältäisi suunnitelman, jota toteuttamalla parannettaisiin metsien, vesistöjen, peltojen, niittyjen ja rakennettujen alueiden luontoarvoja. Erilliset metsä- ja vesistöohjelmat voidaan sisällyttää tähän ohjelmaan. LUMO-ohjelman tavoitteena on parantaa olemassa olevien viheralueiden laatua ja lisätä viherrakenteita rakennetussa ympäristössä aina siellä, missä se on laadukkaan kaupunkisuunnittelun näkökulmasta mielekästä ja mahdollista.

Keravan Vihreiden valtuustoryhmä ja muut allekirjoittaneet