Aluevaltuuston kokouksessa 22.11.22 hyväksyttiin strategia valtuustokaudelle. Vihreän aluevaltuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti ryhmän puheenjohtaja, keravalainen Laura Tulikorpi.

Strategia on onnistumisemme käsikirja. Se viitoittaa meille yhteisen suunnan, arvot ja tavoitteet sekä sen, miten pääsemme päämääräämme. Haluamme olla oikeudenmukaisia, vastuullisia ja rohkeita. Vihreä ryhmä on tyytyväinen suunnitelmaan siitä, miten tässä onnistumme.

Ryhmällemme oli itsestään selvää, että emme voi onnistua ilman riittävää panostusta ennaltaehkäisevään työhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Siksi olemme tyytyväisiä, että oikeudenmukainen johtaminen, kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä, osallisuuden vahvistaminen ja monet ennaltaehkäisevät toimet, kuten lapsiperheiden tukeminen on kirjattu vahvasti strategiaan. Henkilöstön mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää toiminnan kehittämisessä. Meille on tärkeää, että strategiassa tartutaan myös alueemme erityisiin haasteisiin, kuten asukkaidemme ikääntymiseen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin, maahanmuuttoon, asunnottomuuteen ja yksinäisyyteen.

Hyvinvointialue ei ole irrallinen organisaatio ympäröivästä maailmasta. Myös meitä koskettaa turvallisuustilanne ja ilmasto- sekä kestävyyskriisit. Siksi ryhmämme yksi tärkeimmistä tavoitteista oli saada strategiaan kirjatuksi hyvinvointialueen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite ei toteudu ilman siihen laadittua suunnitelmaa, joten olemme erittäin iloisia, että ehdotuksemme ilmasto-ohjelman laatimisesta sai myös muiden puolueiden tuen. Tarvitsemme onnistumiseen myös yhteistyökumppaneitamme. Olemme tyytyväisiä, että myös yhteistyön merkitys kaupunkien, järjestöjen ja yritysten kanssa on huomioitu strategiassa.

Strategia asettaa meille, asukkaillemme ja asiakkaillemme, työntekijöille ja yhteistyökumppaneillemme suuret odotukset. Olemme kirjoittaneet onnistumisen askelmerkit, mutta parhaimmatkaan ohjeet eivät ole mitään ilman niiden mukaisia toimia. Oppiva ja luova organisaatio osaa myös olla kriittinen itseään kohtaan. Strategia on tehty kehitettäväksi. Korjataan sitä mikä ei toimi ja lisätään sitä mikä toimii. Nyt siis sanoista tekoihin.