Aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 hyväksyttiin Vantaa-Keravan hyvinvointialueen ensivuoden talousarvio. Vihreän aluevaltuustoryhmän ryhmäpuheen neuvotteluiden lopputuloksesta käytti ryhmän puheenjohtaja, keravalainen Laura Tulikorpi.

Takana on monivaiheinen ja perusteellinen talousarvioprosessi. Tänään hyväksymme neuvottelutuloksen, joka antaa raamit kunnianhimoisen strategiamme toteuttamiselle. Ensi vuodelle antamamme palvelulupaus, että asukkaamme pääsevät palveluihin nopeammin ja hyvinvointialueemme vetovoima työnantajana on parantunut huomattavasti, on kova tavoite.

Jokainen toimiala on esittänyt huolensa henkilöstön riittävyydestä. On tosiasia, että ilman riittävää ja hyvinvoivaa henkilöstöä emme voi saavuttaa tavoitteitamme. Vihreä ryhmä esittikin lisämäärärahaa budjettiin kriittisten työtehtävien henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Esityksemme ei valitettavasti saanut riittävää kannatusta. Jos haluamme olla Suomen paras hyvinvointialue, on henkilöstön saamiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tehtävä enemmän. Tällä hetkellä vakansseja on auki lähes 300. Tilanteen korjaamiseksi on tarvittaessa tehtävä lisätalousarvio, jotta kriittiset työtehtävät ja palvelut saadaan turvattua.

Strategiassa lupaamme tuottaa enemmän kuin lakisääteiset palvelut.

Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat inhimillisyyden lisäksi myös kestävää talouspolitiikkaa. Jonot on purettava ja hyvinvointia on vahvistettava. Kun ongelmat eivät kriisiydy tai sairaudet vaikeudu, säästämme raskaampien palveluiden ja erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Tästä tosiasiasta huolimatta, on talousarviossamme kovin vähän lisäpanostuksia ennaltaehkäisevään työhön. Vihreät toivovat, että hankkeet, jotka on jo todettu vaikuttaviksi ja kustannustehokkaiksi, vakinaistettaisiin osaksi hyvinvointialueen palveluita ja käytänteitä. Uudet hankerahoitukset tulee kohdentaa uuden kehittämiseen, jos sellaiseen esimerkiksi henkilöstö kokee tarvetta.

Vihreät iloitsivat siitä, että strategiassamme tavoittelemme hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä ja että tämän tavoitteen toteutumiseksi laaditaan ilmasto-ohjelma. Hillitsemättömän ilmaston- ja ympäristönmuutoksen taloudelliset vaikutukset ovat mittavat. Tämän kustannuskasvun pysäyttäminen vaatii pitkäjänteisiä päätöksiä ja toimia.

Jos haluamme olla Suomen paras hyvinvointialue, on meidän onnistuttava myös ilmasto- ja kestävyystavoitteissamme. Esitimmekin talousarvioon, että konsernipalveluiden 50:sta uudesta vakanssista yksi olisi kestävyysasiantuntijan tehtävä. Enemmistö oli sitä mieltä, että tämä työ voidaan lisätä jonkin muun vakanssin toimenkuvaan. Ilmasto-ohjelman laatiminen, sen toimialat ylittävä toimeenpano ja seuranta edellyttävät kuitenkin asiantuntijuutta ja työtunteja. Esimerkiksi Varsinaissuomen hyvinvointialueella on kestävän kehityksen johtava asiantuntija ja ympäristöpäällikkö. Toivomme, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ilmasto- ja kestävyystavoiteet jää vain sanahelinäksi. Aikaa ei ole hukattavaksi.

Neuvottelut sisältävät aina kompromisseja ja myös pettymyksiä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä lukuisiin tavoitteisiimme, jotka päätyivät talousarvioon. Kuraattoreiden työ varhaiskasvatuksessa jatkuu, omaishoitoon ja järjestö – ja toiminta-avustuksiin kohdennettiin lisärahoitusta. Nuorisorikollisuuden ja asunnottomuuden kitkemiseksi tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa ja käynnistämme anonyymin rekrytoinnin pilotin.

Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja haluammekin kiittää kaikkia yhteistyöstä tämän historiallisen työn äärellä. Kaikki olemme varmasti tehneet parhaamme, jotta 1.1.2023 hyvinvointialueemme voi aloittaa toimintansa turvallisesti. Lopuksi on hyvä muistaa, että tämä talousarvio on vain arvio ja sen riittävyyttä on tarkasteltava jatkuvasti. Taloutemme on sitä kestävämpi, mitä paremmin asukkaamme ja työntekijämme voivat.