Kansallisen lapsistrategian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttaminen. Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia laadittiin parlamentaarisessa yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon osaamista hyödyntäen ja se julkaistiin vuonna 2021. Strategia perustuu lasten, nuorten ja perheiden asemaa koskevaan tietopohjaan sekä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin.

Strategia ylittää hallituskaudet, ja kukin hallitus laatii toimeenpanosuunnitelman strategian linjausten toteuttamiseksi. On tärkeää, että valtion lisäksi myös hyvinvointialueet ja kunnat kantavat vastuunsa lapsistrategian toimeenpanosta ja ottavat huomioon lapsistrategian periaatteet ja linjaukset.

Keravan kaupunginvaltuustolla on vastuu huolehtia siitä, että lasten oikeudet toteutuvat täysimääräisesti. Tämä vaatii lapset ja nuoret huomioivaa päätöksentekoa, kuten lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä, sekä konkreettisia toimia, sillä lapsen etu ja oikeudet eivät toteudu itsestään.

Kaupunkistrategiassamme on tavoitteena, että olemme yrittäjäystävällisin kaupunki Uudellamaalla. Mielestämme meidän on syytä olla myös lapsiystävällisin kaupunki ja tuoda lapsistrategia jatkossa osaksi kaupunkistrategiaamme.

Lapsistrategian toimeenpano edellyttää päättäjiltä ymmärrystä sen laajuudesta ja tavoitteista sekä toteutumisen vaatimista toimista. Näin meillä on kaikki mahdollisuudet olla lapsen oikeuksista tinkimätön kaupunki.

Edellä perusteltuun pohjaten me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Keravan kaupunki toimeenpanee kansallisen lapsistrategian ja näin edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen kaupungin rakentumista. Lisäksi esitämme, että valtuutetuille järjestetään koulutusta lapsistrategian tavoitteista, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista.

13.2.2023
Keravan vihreä valtuustoryhmä