Kaupungin kestävä kehittäminen on valtuustoryhmällemme tärkeä teema. Kun teemme päätöksiä kaupungin kehittämisestä ja kaupunkisuunnittelusta, meidän pitää pystyä näkemään samaan aikaan lähelle ja kauas. Katsetta ei voi asettaa vain kuluvaan kvartaaliin tai seuraavaan vuoteen, vaan kaupunkisuunnittelulla rakennetaan kaupunkikuvaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Tänään tekemillämme ratkaisuilla on valtava merkitys kaupungin asukkaille ja ympäristölle pitkälle tulevaisuuteen. Sen vuoksi me kaupunginvaltuutetut olemmekin paljon vartijoina.

Kun pohdimme Keravan kaupunkisuunnittelun suuntaviivoja tuleville vuosille, meidän tulee samalla punnita, missä tulevat vastaan jatkuvan kasvun rajat. Millainen Kerava on sellainen, jossa ihmiset viihtyvät? Miten Kerava säilyy elinvoimaisena ja on vetovoimainen niin yrityksille kuin asukkaillekin? Millainen Kerava on sellainen, jossa niin ihmiset kuin luontokin voivat hyvin?

Itse ajattelen, että se on sellainen kaupunki, joka on toimivaksi ja turvalliseksi suunniteltu, mittakaavaltaan helposti saavutettava, monimuotoisia asumisen vaihtoehtoja tarjoava ja jossa jokaisella asukkaalla on helppo pääsy ammentamaan hyvinvointia luonnosta. Lisäksi se on ennen kaikkea asukkaidensa näköinen kaupunki.

Kaupunkisuunnittelussa toivoisinkin meidän käyvän herkällä korvalla kuuntelevaa vuorovaikutusta asukkaiden kanssa. Osallisuus ja asukkaiden aito kuuleminen ovat avainasemassa onnistuneessa kaavaprosessissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Skogsterin alueen suunnittelu, jossa asukkaiden aktiivisuudella on ollut merkittävä vaikutus. Ylipäätään olisi tärkeää, että kaavatyöskentelyä pystyttäisiin toteuttamaan entistä joustavammin, muuttuviin tarpeisiin reagoiden.

Mari Kauhaniemi
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

* * * * *
Teksti on poiminta Vihreä Kerava 2023- lehdestä.