Kuvassa liitutaululle piirretty nuottiviivastoKaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti kesäkuun kokouksessa otto-oikeutta kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökseen palauttaa musiikkiluokkien tuntijako uudelleen valmisteluun. Yleensä otto-oikeutta käytetään räikeän lainvastaisenpäätöksen kumoamiseen tai silloin, kun kaupungin kokonaisetu ajaa ohi yksittäisen toimialan päätöksenteon. Nyt otto-oikeuden käyttöä ja päätöksen kiireellisyyttä perusteltiin yhdenvertaisuuslailla. Vihreä ryhmä kyseenalaisti jo tuolloin lautakunnan päätöksen yli kävelemistä ja päätöksen vaikutusten ennakkoarvioinnin puuttumista, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opettajien osallisuuden ohittamista.

Kaupunginhallituksen päätökseen tuli kolme oikaisuvaatimusta. Yhdenvertaisuuslain toteutumista valvovan yhdenvertaisuusvaltuutetun kanta oli, ettei yhdenvertaisuuslaki edellytä musiikkiluokkalaisten ylimääräisten tuntien leikkaamista. Kyseessä on varsin painava argumentaatio, sillä oikeusministeriössä toimivan yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä valvoa lakia ja tulkita sitä, on määritelty yhdenvertaisuuslaissa. Vihreä ryhmä siis katsoi, että asia olisi pitänyt palauttaa asiantuntijalautakunnalle takaisin, sillä laki ei edellyttänyt päätöstä, eikä sen myötä päätöksellä myöskään ollut enää mitään kiirettä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla on ollut syynsä palauttaa asia valmisteluun ja mielestämme lautakunnan yli kävelemiselle ei ollut perustetta.

Olisimme toivoneet, että prosessi olisi valmisteltu huolella kaikkia osapuolia kuullen ja uskomme, että näin olisimme välttyneet myös oikaisuvaatimuksilta.

5.9.23
Keravan vihreä valtuustoryhmä