Keravan vihreä valtuustoryhmä esittää, että Keravan kaupungin tulee selvittää kevään 2024 aikana talousarvioprosessiin sellainen aikatauluvaihtoehto, joka mahdollistaa sekä veroprosenttien että talousarvion hyväksymisen samassa valtuuston kokouksessa.

▫️ Vaihtoehto tulee esitellä kaupunginhallitukselle ennen kuin syksyn 2024 talousarvioprosessin päivämäärät hyväksytään.
▫️ Talousarvioprosessin sujuvuuden ja päätöksenteon laadukkuuden takaamiseksi tulee poliittisten neuvottelujen aikataulu valmistella ja hyväksyä samanaikaisesti talousarvioprosessin virallisten päätöspäivämäärien aikataulun kanssa jo keväällä 2024.
▫️ Esitämme lisäksi, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia asukkaiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi osana talousarvioprosessia. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkaisu kuten useassa muussa kunnassa on jo nykyisin tapana tehdä.

Keravalla 13.11.2023
Keravan Vihreä valtuustoryhmä