Vantaan ja Keravan Vihreä aluevaaliohjelma selkokielellä

Tämä on Vantaan ja Keravan yhteinen aluevaaliohjelma selkokielellä. Aluevaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin eli hyvinvointialueiden valtuustoihin. Vantaa ja Kerava muodostavat yhden hyvinvointialueen. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta ja pelastustoiminnasta.

Aluevaltuustossa edustajamme tulevat tekemään työtä seuraavien tavoitteiden puolesta.

Ongelmat pitää ehkäistä ennalta.

 • Ehkäisemme ongelmia ennalta ja puutumme niihin ajoissa.
 • Varmistamme sen, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarpeeksi työntekijöitä.
 • Huolehdimme siitä, että vanhukset saavat hyvää hoitoa myös kotona.
 • Päihdepalvelut keskittyvät haittojen vähentämiseen ja ongelmiin puututaan ajoissa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut pitää olla helposti saatavilla.

 • Varmistamme sen, että palveluihin pääsee helposti kävellen, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä.
 • Palveluja voidaan tarjota myös kotona.
 • Hyödynnämme sähköisiä palveluja esimerkiksi terveysneuvonnassa.
 • Palvelut pitää saada yhdestä paikasta ja samalla kertaa.
 • Palvelut pitää saada usealla kielellä.
 • Turvaamme sen, että pelastusasemia on tarpeeksi. 

 

Olemme kaikki yhdenvertaisia.

 • Turvaamme sen, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet saada sosiaali- ja terveyspalveluja. 
 • Varmistamme koulutuksella sen, että työntekijät osaavat kohdata asiakkaan hienotunteisesti. 
 • Ehkäisemme asunnottomuutta yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa esimerkiksi järjestämällä asumisneuvontaa.
 • Edistämme hyvinvointialueen työntekijöiden työhyvinvointia ja varmistamme sen, että työolot ovat turvalliset ja työstä maksetaan riittävää palkkaa.

 

Emme välitä ennakkokäsityksistä vaan käytämme tietoa. 

 • Hyödynnämme tieteellistä tietoa, kun teemme päätöksiä ja kehitämme palveluja.
 • Seksuaaliterveyttä edistetään helposti saatavilla olevilla palveluilla, jotka ottavat huomioon myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

 

Otamme luonnon ja ympäristön huomioon. 

 • Ymmärrämme, että luonnolla on tärkeä merkitys terveyden edistämisessä.
 • Kun päätämme hyvinvointialueen hankinnoista, otamme huomioon hankintojen vaikutukset ympäristölle. 

 

Toimimme yhdessä. 

 • Varmistamme yhdessä järjestöjen kanssa sen, että pitkäaikaissairaille, kuntoutujille ja heidän perheilleen on tarjolla vertaistukea.
 • Kehitämme palveluja ja teemme päätöksiä yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

 

 

Nämä tavoitteet perustuvat Vantaan ja Keravan Vihreiden aluevaaliohjelmaan.