Keravan Vihreän valtuustoryhmän pj Säde Evilä:

Keravan polittiset päättäjät ovat suurien ja kipeiden ratkaisujen edessä pohtiessamme miten selvitä talouden äkillisestä muutoksesta. Tulokertymän pienentyessä on mietittävä menojen leikkaamista, veroprosentin korotusta, lainanottoa tai kaikkia näitä keinoja.

Vihreiden valtuustoryhmä on miettinyt säästökeinoja myös polittisessa päätöksenteossa, haluamme olla omalta osaltamme mukana säästötalkoissa.

Sosiaali -ja terveystoimi sekä kasvatus-ja opetusvirasto ovat suurimpien haasteiden edessä koska nämä virastot käyttävät valtaosan kaupungin talousarvioon varatuista määrärahoista.

Mitä palveluita sinä haluaisit säilyttää ja mistä olisit valmis karsimaan? Mikä on mielestäsi veroprosentin katto?