Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Säde Evilä:

Valtuutetut ovat saaneet runsaasti sähköposteja Kanniston koulua käyvien lasten vanhemmilta. Lapseni ovat käyneet Kanniston koulua ja ymmärrän täysin vanhempien halun säilyttää koulu, koulun jolla on merkitystä myös kyläyhteisön kannalta. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, sekin on totisesti totta. Joissakin sähköposteissa viitataan siihen, että tarvitaan kunnon selvitykset lasten ja koulutilojen lukumäärästä. Kasvatus- ja opetusvirasto on selvittänyt Killan, Kanniston ja Savion koulujen alueelle tulevien oppilaiden lukumäärän, useampaan kertaan. Hyvältä ei näytä koulujen täyttymisen kannalta, kaikkiin kouluihin tulee jatkossakin jäämään tyhjää tilaa. Kouluverkkoratkaisua ei ole vielä tehty, olen samaa mieltä kanssanne että olisi aika tehdä se. Toisaalla Keravalla koulut pursuavat oppilaita. Näistä asioista on tullut myös yhteydenottoja.

Posteissa on viitattu myös Niinikankaan asemaakaavaan. Asemakaava on tehty, harmi, se loi turhia odotuksia asukasmäärän kasvun suhteen. Niinikankaan kaavoitettu alue on maaperältään niin huonoa, että asiantuntijoiden mukaan siihen ei voida rakentaa koskaan.

Keravan Vihreät vastustivat terveyskeskusmaksujen korotusta. Työssä käyvillä on yleensä hyvä työterveyshuolto, entäpä sitten työttömillä, eläkeläisillä ja kotona olevilla perheillä? Vihreät ajoivat myös vammaisten nuorten asioita, mielestämme heillä on oikeus aikuisiässä omaan asumiseen. Omaishoitajat tekevät halpaa ja arvokasta työtä. Halusimme säilyttää hoidettavien intervallijaksot maksuttomina. Vihreiden valtuustoaloitteen johdosta nuorisotoimi palkkaa 30 16-18-vuotiasta nuorta kuukaudeksi kesätyöhön kaupungille. Hakijoita kesätyöhön on ollut lähes 500 nuorta. Kustannusvaikutus on 30 000€.  

Näistä kaikista edellä mainituista asioista aiheutuu kaupungille joko tulonmenetystä tai kuluja. Joidenkin vanhusten omaiset ovat kovin huolissaan laitospaikkojen riittävyydestä, syystäkin. Lukemattomia muita asioita löytyy sosiaali- ja terveysviraston puolelta joista kuntalaiset ovat huolissaan.

Nyt keväällä on tullut yhteydenottoja katupölystä ja talvella huonosta aurauksesta. Tekniikka on kovan säästökuurin edessä. Kesäkukkien istuttamista vähennetään, puistojen siivous jää enenevässä määrin kaupunkilaisten varaan, ensi talven auraus saattaa vähetä tämän talvisesta, katupölyjen poistoaika saattaa myös pidentyä. Salavapuiston remontin loppuunvienti siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Nämä esimerkkeinä sen vuoksi jotta selviäsi ettei mikään virasto jää säästöjen ulkopuolelle.

Kaupungin velkataakka on melkoinen johtuen suurista investoinneista. Päiväkoteja ja kouluja on rakennettu/rakenteilla tai peruskorjattu. Uusi kirjasto on rakennettu, terveyskeskus laajeni ja peruskorjattiin.  Ylläoleva toivon mukaan selvittää kokonaisuutta ja sitä miksi en uskalla luvata millekkään virastolle kaikkien nykyisten palvelujen säilymistä elleivät kuntalaiset ole valmiita usean veroprosentin korotuksiin.

Haluan esittää sinulla kysymyksen. Mistä sinun mielestäsi tulisi säästää Kasvatus- ja opetusvirastossa? Jokainen virasto joutuu tässä taloudellisessa tilanteessa pohtimaan säästökohteita. Kasvatus- ja opetusvirasto sekä sosiaali- ja terveystoimi käyttävät lähes 80 % kaupungin talousarvioon varatuista rahoista.  

Jokainen meistä joutuu yksityishenkilönä miettimään tulojen ja menojen tasapainoa. Nyt kun yhteisövero- ja kunnallisverotulot ovat laskeneet merkittävästi mistä sinä olisit valmis maksamaan enemmän? Mikä on mielestäsi kohtuullinen veroprosentti? Miten paljon sinun mielestäsi kaupunki voi lisästä lainaottoa? Nämä ovat kysymyksiä joita jokainen valtuutettu pohtii ja siksi toivoisin aktiiviväestön ottavan kantaa myös näihin asioihin. Oletan, että vastauksena tulee: poliitikkojen pitää säästää kokouspalkkioistaan ja seminaarimatkoista. Poliitikot ovat omalta osaltaan osallistumassa talkoisiin. Toivon lehdistön huomaavan ja raportoivan myös tästä. Näillä talkoilla ei kuitenkaan pelasteta sosiaali- ja terveystointa eikä myöskään Kasvatus- ja opetusvirastoa.Jäänkin odottamaan luovia ratkaisuja siitä miten selviämme yhdessä tämän lama-ajan yli. Jos jotain säästämme niin karsinta tulee jonnekin muualle. Mihin?